BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulig Karol (radca prawny)
Tytuł
Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - cz. 2
Derogation of Remuneration Regulations - Part 2
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 5, s. 10-16, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenie za pracę, Płace, Kształtowanie wynagrodzeń, Związki zawodowe, Prawo pracy, Prawo konstytucyjne
Remuneration for work, Wages, Shaping remuneration, Trade unions, Labour law, Constitutional law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor w dwóch kolejnych częściach artykułu prezentuje szeroki wachlarz argumentów uzasadniających tezę, że jednostronne pozbawienie mocy obowiązującej wewnątrzzakładowego aktu prawnego, jakim jest regulamin wynagradzania, nie tylko jest dopuszczalne, ale znajduje wyraźne podstawy systemowe, celowościowe, aksjologiczne i konstytucyjne. Pierwsza część artykułu została opublikowana w poprzednim numerze PiZS. (abstrakt oryginalny)

Author in two following articles presents widerange of arguments justifying a statement, that a unilaterial derogation of entity's sources of labour law, in particular the remuneration regulations, is not only admissible, but it has clear basics in systemic, purpose - oriented, axiological and contitutional interpretation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gersdorf, M. (2011). W: M. Gersdorf, К. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 2. Goździewicz, G. (1996). Regulamin wynagradzania w znowelizowanym kodeksie pracy. Przegląd Sądowy, (7-8).
 3. Korus, P. (2015). W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 4. Kulig, K. (2017). Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej. Warszawa.
 5. Maniewska, E. (2016). W: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 6. Rycak, A. Rycak, M. (2015). W kwestii dopuszczalności wypowiedzenia oraz uchylenia regulaminu wynagradzania. Monitor Prawa Pracy, (11).
 7. Sarnecki, P. (2008). Prawo konstytucyjne. Warszawa.
 8. Skąpski, M. (2015). W: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 9. Skrzydło, W. (2013), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX.
 10. Sobczyk, A. (2012) "Wypowiedzenie" regulaminu. Monitor Prawa Pracy, (5).
 11. Sobczyk, A. (2015). Wolność pracy i władza. Warszawa.
 12. Sobczyk, A. Zagrobelny, J. (2016). W: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz. Тот. I. Warszawa.
 13. Stelina, J. (2014). W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 14. Walczak, K. (2012). W: K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 15. Walczak, K. (2014). Autonomiczne źródła prawa dotyczące wynagradzania. Monitor Prawa Pracy, (1).
 16. Wratny, J. (2016). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 17. Zieliński, T. Goździewicz, G. (2011). W: L. Florek, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 18. Ziembiński, Z. (1980). Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu