BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwierzyński Patryk (Bialystok University of Technology, Poland)
Tytuł
The determinants of consumer behaviours in the furniture market
Źródło
Annals of Marketing Management & Economics, 2017, vol. 3, nr 1, s. 131-143, tab., wykr., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Marketing, Rynek meblarski, Klienci indywidualni
Consumer behaviour, Marketing, Furniture market, Individual clients
Uwagi
JEL Classification: D11, Q14
summ.
Abstrakt
The article presents analysis of the determinants of consumer behaviours in the furniture market. Given the numerous factors that influence consumer behaviours, the author has decided to focus on the most important determinants affecting furniture purchasers' attitudes in the Polish furniture market. The determinants are divided into indirect factors (economic, demographic and marketing) and direct ones. The he characteristics of furniture are also described. The publication is based on the literature and research conducted in the furniture market in previous years. Key words: furniture sector, determinants of consumers' behaviours(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec C., 2007. Konsumpcja w teorii, praktyce gospodarowania (Consumption in theory and practice of management) [in Polish], PWN, Warszawa.
 2. Bywalec C., 2010. Konsumpcja a rozwój gospodarczy, społeczny (Consumption and economic, social development) [in Polish], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 3. Bywalec C., Rudnicki L., 1999. Podstawy ekonomiki konsumpcji (Introduction to consumption economics) [in Polish], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 4. Falkowski A., Tyszka T., 2009. Psychologia zachowań konsumenckich (Psychology of consumers' behaviors) [in Polish], GWP, Gdańsk.
 5. Gajewski S., 1994. Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing (Consumer behaviour and modern marketing) [in Polish], Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź.
 6. Główny Urząd Statystyczny, 2013. Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2011. Zróżnicowanie miasto-wieś (Social-economic situation of households in the years 2000-2011. Urban-rural differentiation) [in Polish], Warszawa, retrived from http://stat.gov.pl/download/cps/rde/xbcr/gus/WZ_syt_spol-ekon_gosp_dom_2000- 2011_miasto-wies.pdf [accessed: 20.05.2016].
 7. Główny Urząd Statystyczny, 2014. Rocznik statystyczny przemysku 2013 (Statistical yearbook of industry 2013) [in Polish], Warszawa, retrieved from http://stat.gov.pl/obszary-tema- tyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-przemyslu-2013,5,7.html [accessed: 04.06.2016].
 8. Główny Urząd Statystyczny, 2015. Rocznik statystyczny przemysku 2014 (Statistical yearbook of industry 2014) [in Polish], Warszawa, retrieved from http://stat.gov.pl/obszary-tema- tyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-przemyslu-2014,5,8.html [accessed: 04.06.2016].
 9. Główny Urząd Statystyczny, 2016. Rocznik statystyczny przemysku 2015 (Statistical yearbook of industry 2015) [in Polish], Warszawa, retrieved from http://stat.gov.pl/download/gfx/por-talinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/5/9/1/rocznik_statystyczny_przemyslu.pdf [accessed: 04.06.2016].
 10. Jachnis A., Terlak J., 1998. Psychologia konsumenta, reklamy (The psychology of consumers and advertising) [in Polish], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 11. Janoś-Kresło M., MRÓZ B. (ed.), 2006. Konsument, konsumpcja we wspóáczesnej gospodarce (The consumer andconsumption in the modern economy) [in Polish], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 12. Kieżel E. (red.), 2000. Rynkowe zachowania konsumentów (Market-driven consumer behaviours) [in Polish], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego w Katowicach, Katowice.
 13. Kieżel E. (ed.), 2004. Racjonalność konsumpcji, zachowan konsumentów (The rationality of consumption and consumer behaviours) [in Polish], PWE, Warszawa.
 14. Kieżel E. (ed.), 2010. Konsument, jego zachowanie na rynku europejskim (Consumers and their behaviour in the European market) [in Polish], PWE, Warszawa.
 15. Klimczak B., 2006. Mikroekonomia (Microeconomics) [in Polish], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., 1992. Marketing - jak to sie robi (Marketing - how it is done) [in Polish], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 17. Kusińska A. (ed.), 2005. Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza, typologia (Families of young people as market participants. Diagnosis, typology) [in Polish], PWE, Warszawa.
 18. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., 2002. Marketing - Podręcznik europejski (Marketing - European textbook) [in Polish], PWE, Warszawa.
 19. Mazurek-Łopacińska K., 2003. Zachowania nabywców, ich konsekwencje marketingowe (Purchasers' behaviours and the consequences of marketing) [in Polish], PWE, Warszawa.
 20. Nowak L., 1995. Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców (Non-economic determinants of purchasers' behaviours) [in Polish], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 21. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., 1998. Marketing (Marketing) [in Polish], Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 22. Rembisz W., Sielska A., 2015. Mikroekonomia współczesna (Modern microeconomics) [in Polish], Vizja Press & IT, Warszawa.
 23. Rudnicki L., 2000. Zachowanie konsumentów na rynku (Consumer behaviour in the market) [inPolish], PWE, Warszawa.
 24. Rudnicki L., 2004. Zachowania rynkowe nabywców, Mechanizmy, uwarunkowania (Market- driven behaviours of purchasers, mechanisms, determinants) [in Polish], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 25. Rudnicki L., 2009. Determinanty zachowań konsumentów na rynku (The determinants of consumer behaviours in the market) [in Polish], Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
 26. Rudnicki L., 2012. Zachowanie konsumentów na rynku (Consumer behaviour in the market) [in Polish], PWE, Warszawa.
 27. Smyczek S., Sowa I., 2003. Modele rynkowych zachowań konsumentów (Models of marketdriven consumer behaviours) [in Polish], Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego, Języków Obcych w Katowicach, Katowice.
 28. Szwacka-Mokrzycka J., 2012. Marketing - mechanizmy gry rynkowej (Marketing - me- chanisms of market gambling) [in Polish], Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 29. Światowy G., 2006. Zachowania konsumentów (Consumer behaviours) [in Polish], PWE, Warszawa.
 30. Wiktorski T., 2015. Polaków wydatki na meble 2015. B+R Studio analizy rynku meblarskiego (Poles' outlays on furniture 2015 B+R Analysis study of the furniture market) [in Polish], Warszawa.
 31. Wiśniewska A., Paginowska A., 2006. Badania rynku meblarskiego w Polsce. Badanie znajomości marek mebli oraz elementów procesu decyzyjnego wśród klientów indywidualnych (Furniture market research in Poland. A study of furniture brands and elements of the decision-making process among individual customers) [in Polish], Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Sopot [unpublished manuscript].
 32. Włodarczyk K., 2013. Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji (Market-driven behaviours of Polish consumers in the age of the globalisation of consumption) [in Polish], Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń.
 33. Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., 2011. Zachowania konsumentów - teoria, praktyka (Consumer behaviours - theory and practice), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 34. Zalega T., 2007. Konsumpcja - podstawy teoretyczne (Consumption - the theoretical basics) [in Polish], Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 35. Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., 2002. Ekonomika konsumpcji, elementy teorii (Economics of consumption, elements of theory) [in Polish], Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-7479
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu