BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Thier Agnieszka
Tytuł
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki
Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications
Źródło
Aura, 2016, nr 6, s. 3-5, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Zasoby wodne, Opad atmosferyczny
Water, Water resources, Precipitation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przestawiono naturalny obieg wody na Ziemi pod wpływem energii słonecznej i grawitacyjnej oraz jego wpływ na światowe ekosystemy i warunki pogodowe. Dużą rolę w cyklu hydrologicznym - zwłaszcza w parowaniu - odgrywają oceany i morza, które stanowią aż 97% zasobów wodnych, 2% to wody słodkie zawarte w lodowcach a tylko 1 % to wody rzek i jezior oraz wody gruntowe i głębinowe. Szerzej zaprezentowano trzeci rodzaj zasobów wodnych, a także opady atmosferyczne, gdyż są rozłożone nierównomiernie co utrudnia zaopatrzenie ludności i przemysł w wodę. Opady atmosferyczne wynoszą około 100 tys. m3 wody rocznie tego 61 % szybko wyparowywuje a 39% stanowi odpływ powierzchniowy, gruntowy i wgłębny z różnym czasem zatrzymywania wody w atmosferze, glebie, rzekach, lodowcach i oceanach, co również bierze się pod uwagę w gospodarowaniu wodą. (abstrakt oryginalny)

The article discusses natural water circulation on Earth, how it depends on solar and gravitational energy, and its impact on worldwide ecosystems and climate. Oceans and seas play a major role in the hydrological cycle, especially in evaporation; they make up 97% of water resources; fresh water glacier resources make up 2%, while the water in rivers, lakes, groundwater, and water deep is only 1 %. The third type of water is discussed in detail, i.e. precipitation, is also dealt with more extensively, because it is distributed unevenly, which hampers the provision of water to domestic users and industry. Precipitation makes up ca 100.000 m3 per year; out of this number, 61 % of water resources evaporate fast, and 39% is transformed into surface, ground, and deep outflows with various retention times in the atmosphere, soil, rivers, glaciers, and oceans. This process is also taken into account in water management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Weiner: Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa 2003, s. 47-51.
  2. J.R. Craig, D.J. Vaughan, B.J. Skinner: Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa 2003, s. 406.
  3. P. Kowalczak: Konflikty o wodę. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2007, s. 345-349.
  4. W. Chmielewski: Cele i zadania gospodarki wodnej jako działu gospodarki narodowej. Zakład Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 23.
  5. Global Weather & Climate Extremes. World Meteorological Organization; http://wmo.asu.edu/
  6. R. Long: Obieg wody, http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclepolish.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.6.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu