BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrząstek Robert (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)
Tytuł
Polityka szkoleniowa i innowacyjna w sektorze usług rynkowych na podstawie badań pracodawców z województwa podkarpackiego
Policy of Training and Innovation in the Market Services Sector on Base of Research of Enterprises Form from the Province of Podkarpackie
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2012, z. nr 4, s. 57-71, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Szkolenia, Innowacyjność, Usługi rynkowe
Training, Innovative character, Market services
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Elementy wymienione w tytule artykułu posiadają znaczenie strategiczne dla każdego przedsiębiorstwa. Decydują o przyszłości danej firmy na rynku, ojej kondycji, a czasem wręcz o istnieniu w konkurencyjnym otoczeniu globalnego rynku. Politykę szkoleniową i innowacyjną można rozważać osobno, ale będzie to zabieg bardziej heurystyczny. W praktyce obie te polityki stanowią lub powinny stanowić pojedynczą jednostkę analizy. Bo czy można tworzyć i wdrażać innowacje bez szkoleń czy kursów? Nowe rozwiązania procesowe, marketingowe czy zarządcze wymagają uczenia się, podwyższania jakości tego, co nazywamy kapitałem ludzkim. Właśnie to pojęcie pozwala łączyć omawiane powyżej dwa elementy. (fragment tekstu)

The goal of this article is to present the policy of training and innovation in enterprises from the Podkarpackie region. The survey has shown that innovative activities are least frequently undertaken among micro-businesses and they are also rarely undertaken in the group of transport companies. Innovative initiatives are less likely to be taken by enterprises that operate on the local market. In the innovation analysis, the attitude of entrepreneurs in the province of Podkarpackie was revealed as mostly reactive. Changes there often occur under the pressure of competition and rarely when we are dealing with the desire to become a pioneer. This conservative stance can be explained by concerns which accompany innovation-related activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendyk E., 2010, Kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacyjności [w:] Innowacyjność 2010, raport pod kierunkiem A. Wilmańskiej, PARP, Warszawa.
 2. Berliński L., 2003, Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz.
 3. Chapain C., Cooke P., De Propris L., MacNeill S., Mateos-Garcia J., 2010, Creative clusters and innovation. Putting creativity on the map, NESTA. Research report.
 4. Czarnik S., Dobrzyńska M., Górniak J. i in., 2010, Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 5. Czemiachowicz B., 2003, Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna [w:] Kapitał ludzki w gospodarce, red. D. Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 6. Fazlagić J., 2011, Otwarte innowacje i crowdsourcing a innowacyjność w sektorze usług [w:] Zarządzanie Organizacjami Usługowymi. Szkoła nowego poznania. Materiały z Konferencji naukowej, Katedra Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, http://www.aesteria.neteasy.pl/ku/fazlagic.pdf, stan na dzień: 5.12.2011.
 7. Fitz-Enz J., 2009, The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance, 2nd ed., Amacom, New York.
 8. Flejterski S. i in., 2005, Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa.
 9. GUS, 2010, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 10. Hartwell, R.M., 1973, The Service Revolution: The Growth of Services in Modem Economy [w:] The Fontana Economic History of Europe: The Industrial Revolution, Glasgow.
 11. Hill T.P., 1977, On goods and services, Review of Income and Wealth", vol. 23, Issue 4.
 12. Howe J., 2006, The Rise of Crowdsourcing, "Wired", June 2006.
 13. Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk A., Pylak K., Wiktorowicz J., 2010, Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Warszawa.
 14. Kwiatkowski E., 1980, Teoria trzech sektorów gospodarki. Prezentacja i próba oceny, PWN, Warszawa.
 15. Laskowska-Rutkowska A., 2009, Innowacje w sektorze usług w krajach Unii Europejskiej - Polityka i status quo, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług 28.
 16. Malara Z., 2009, Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa [w:] Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 2-3/2009, Sopot.
 17. Mankiew N.G., Romer D., Weil D.N., 1992, A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 107, nr 2.
 18. Mazurek-Kucharska B., Block A., Wojtczuk-Turek A., 2008, Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Raport z badania, Pentor International Research, Warszawa.
 19. Meredyk K., 2007, Naturalna stopa innowacyjności [w:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 20. Niedzielski P., Szulkin A., 2006, Innowacje w sektorze usług - zarys problematyki. Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, SOOIPP Annual 2006, Łódź/Poznań/Warszawa/Wrocław.
 21. OECD, 2001, The Well-Being of Nations. The Role of Human and Social Capital, OECD, Paris.
 22. OECD, 2005, The Measurement of Scientific and Technological Activities'. Oslo Manual, 3rd edition, OECD Paris.
 23. Porter M., 1993, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa.
 24. Smith A., 1930, The Wealth of Nations, London.
 25. Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 26. Skowronek-Mielczarek A., 2005, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. BECK, Warszawa.
 27. Wysocki J., 2009, Innowacje jako warunek rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu