BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska-Solis Julia (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorstw sektora turystycznego
The Obtaining EU Funds for Companies from Tourism Sector
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2012, z. nr 4, s. 72-79, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo turystyczne, Usługi turystyczne, Fundusze unijne
Tourist enterprises, Tourism services, EU funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powszechnie przyjmuje się, że pojęcie "potencjał turystyczny" obejmuje elementy środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, jak również zachowania człowieka, które mogą stać się bodźcem do rozwoju turystyki. Z właściwym kierunkiem rozwoju turystyki ściśle związane jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry, dlatego tak istotną rolę odgrywa kształcenie przyszłych pracowników turystyki oraz podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego już personelu [Sławska 2010: 259]. Działalność turystyczna spełnia istotną rolę uzupełniającą w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki. Po pierwsze, promuje kraj jako atrakcyjne miejsce inwestycji, po drugie, jest źródłem przychodów dla usługodawców, a co za tym idzie, zwiększa dochody państwa, po trzecie, jest rynkiem pracy lub obszarem aktywizacji dla własnej działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę ostatnią ze wskazanych ról, należy zwrócić uwagę na podstawowe warunki, jakie stawia państwo temu rodzajowi działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to present how to obtain European funds for companies from tourism sector. The paper describes the practical principles that will help in the effective preparation of project documentation, the basic principles of programming, implementation, monitoring, evaluation and financial control in applying for a funds from the European Social Fund under the Human Capital Programme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bowman C., Faulkner D.,1996, Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa, s. 35.
 2. Dziennik Ustaw, 2007, nr 155, poz. 1095, Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 3. Encyklopedia powszechna, red. T. Michałowski, PWN, Warszawa 2006, s. 409.
 4. Gracza B., 2007, Metodyka zarządzania projektem europejskim [w:] Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Gracza, PWE, Warszawa, s. 90-105.
 5. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2004, Podręcznik - Zarządzanie cyklem projektu, Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańsk, s. 11-12.
 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006, Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Warszawa, s. 45-50.
 7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Warszawa, s. 89.
 8. Paluch M., 2007, Instrumenty realizacji wspólnotowej polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybackiej na lata 2007-2013 [w:] Fundusze Unii Europejskiej na lata 2007-2013, red. Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 45.
 9. Sławska D., 2010, Potencjał ludzki istotnym czynnikiem rozwoju turystyki na Kubie, "Zeszyty Naukowe" Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53, s. 259.
 10. Szymańska A., 2006, Fundusze unijne i europejskie 2007-2013, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 32-41.
 11. Fundusze europejskie, http://fundusze europejskie.gov.pl/dzialania-promocyjne/Documents/Turystyka.pdf, stan na dzień 15. 08.2011.
 12. http://www.mrr.gov.pl/, stan na dzień 10.08.2011.
 13. Europejski Fundusz Społeczny, http://www.efs.lubelskie.pl/, stan na dzień 10.08.2011.
 14. http://www.wup.lublin.pl/, stan na dzień 10.08.2011.
 15. http://www.efs.gov.pl/, stan na dzień 10.08.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu