BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Posadzińska Iwona (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Komunikacja osobista jako płaszczyzna zarządzania zaufaniem na rynku usług profesjonalnych
Personal Communication as a Platform of Confidence Management in the Market for Professional Services
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 340-349, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Zaufanie, Przedsiębiorstwo usługowe
Marketing communication, Trust, Service enterprise
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zagadnień związanych z komunikacją marketingową ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji osobistej w budowaniu zaufania w działalności usługowej. W części badawczej została ona uzupełniona o opinie na temat komunikacji personalnej i czynników wpływających na zaufanie do usługodawcy. Zarządzanie komunikacją osobistą odniesiono do możliwości wykorzystania sprzedaży osobistej, form marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego. Omówiono wybrane aspekty zarządzania zaufaniem do przedsiębiorstwa usługowego - cele oraz korzyści z utrzymania klientów. Rozważania uzupełniono prezentacją wyników badania empirycznego. Badanie ankietowe przeprowadzono w pierwszej połowie 2015 roku wśród 44 przedsiębiorstw korzystających z usług rachunkowych. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to analyse the issues related to marketing communication, with a particular consideration of personal communication in building confidence in service activities. In the research part, it is supplemented with the opinions on personal communication and the factors affecting confidence in the service provider. Personal communication management is referred to the possibility to use personal sales, forms of direct and interactive marketing. The author discussed the selected aspects of managing confidence in the service enterprise: the objectives and benefits issuing from customers retention. Considerations are supplemented with empirical research findings. The survey was carried out in the first half of 2015 among 44 enterprises making use of accounting services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berry L.L. (2002), Relationship Marketing of Services Perspectives, "Journal of Relationship Marketing", Vol. 1.
 2. Blythe J. (2002), Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Dembińska-Cyran I, Hołub-Iwan J., Perenc J. (2004), Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa.
 4. Domańska-Szaruga B. (2009), Budowanie relacji z klientem, Studio Emka, Warszawa.
 5. Grzesiak A. (2015), Tworzenie stałych relacji z klientem na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, niepublikowana praca dyplomowa, UTP w Bydgoszczy (promotor I. Posadzińska).
 6. Kaczmarczyk S., Pałgan R. (2008), Marketing w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk.
 7. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (1999), Marketing. Podręcznik europejski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kotler P., Keller K.L. (2012), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 9. Pawlak-Kołodziejska K.(2011), Komunikacja marketingowa, (w:) Andruszkiewicz K. (red.), Marketing. Podręcznik akademicki, TNOiK, Toruń.
 10. Pilarczyk B. (2004), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa.
 11. Pietrzak J. (2001), Komunikacja marketingowa, Ośrodek doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 12. Rapp S., Collins T.L. (1997), Maximarketing, McGraw, New York.
 13. Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 14. Słownik wyrazów obcych (2012), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Szymoniuk B. (2006), Komunikacja marketingowa instrumenty i metody, PWE Warszawa.
 16. Urbanek G. (2004), Drugie życie klienta, "Marketing i Rynek", nr 4.
 17. Wiktor J.W. (2015), Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu