BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skwarek Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Herberger Jerzy (Uniwersytet Zielonogórski), Sępowicz-Buczko Katarzyna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Konflikty w rodzinie jako czynnik kształtujący poczucie bezpieczeństwa u gimnazjalistów
Conflicts within the Family as a Factor Affecting the Sense of Security Among Junior High School Students
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 129-136, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Konflikty społeczne, Bezpieczeństwo, Młodzież
Social conflicts, Security, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy wpływu konfliktów w rodzinie na poziom poczucia bezpieczeństwa młodzieży gimnazjalnej. Analizuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na wybranej grupie uczniów. Autorzy omawiają konflikty w relacjach: ojciec - matka, rodzice - dzieci, dziadkowie - wnukowie oraz pomiędzy rodzeństwem. Wskazują, że dla poczucia bezpieczeństwa młodzieży szczególnie ważne są ich relacje z rodzicami oraz stosunki pomiędzy ojcem a matką. (abstrakt oryginalny)

The focus of this article is on the influence exerted by family conflicts on the sense of security among junior high school students. The authors analyse the results of a study conducted on a selected relevant sample. They discuss the nature of family conflicts arising between fathers and mothers, parents and children, grandparents and grandchildren and among siblings. They arrive at a conclusion that when it comes to the issue of security children's relationships with their parents and between their parents are of utmost importance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Celmer Z., Małżeństwo, PZWL, Warszawa 1991.
 2. Cywińska M., Konflikty interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym w projekcjach i sądach dziecięcych, Wydawnictwo UAM, Poznań 2004.
 3. Gaś Z., Pomoc psychologiczna młodzieży, WSiP, Warszawa 1995.
 4. Kuśpit M., Specyfika konfliktów u dzieci w wieku przedszkolnym [w:] Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?, red. D. Borecka-Biernat, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 13 - 21.
 5. Olubiński A., Konflikty rodzice - dzieci. Dramat czy szansa? Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 6. Olubiński A., Socjalno-wychowawcze problemy postkomunistycznego społeczeństwa, Wydawnictwo Akapit, Toruń 1997.
 7. Polak K., Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych [w:] Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?, red. D. Borecka-Biernat, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 23 - 39.
 8. Ryś M., Uwarunkowania konfliktów i kryzysów w małżeństwie i rodzinie. Przyczyny, przebieg, skutki i sposoby rozwiązywania [w:] Rodzice i dzieci - psychologiczny obraz sytuacji problemowych, red. E. Milewska, A. Szymanowska, CMPP-P MEN, Warszawa 2000, s. 22 - 45.
 9. Ryś M., Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? CMPP-P MEN, Warszawa 1998.
 10. Tomaszewski T., Psychologia, PWN, Warszawa 1975.
 11. Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 2004.
 12. Witczak J., Małżeńskie scenariusze, IWZZ, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu