BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszka Kazimiera (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Juszka Karol (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Studies on the Effectiveness of the Detection Process when Conducting Forensic Evidence by Inspection in Cases of Killings in Poland
Badania efektywności procesu wykrywczego oględzin w sprawach zabójstw w Polsce
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 35, s. 75-86, bibliogr. 30 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Efektywność, Efektywność organizacji, Zarządzanie procesami, Pomoc poszkodowanym, Prawo, Prawo karne, Wyniki badań
Effectiveness, Organisation effectiveness, Process management, Victim assistance, Law, Criminal Law, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań własnych 90 spraw sądowych i prokuratorskich przedstawiających relację między prawidłowo przeprowadzonymi oględzinami a procesem wykrywczym sprawców zabójstw. Niniejsza problematyka zostanie przedstawiona poprzez kolejne etapy postępowania karnego.(abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to present the results of the author's own studies of 90 court and inquisitorial cases, showing the relationship between correctly conducted forensic evidence by inspection and the process of detecting perpetrators of killings. These research issues will be presented along the sequential stages of criminal proceedings.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gross H., Handbuch Fủr Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik, Monachium-Berlin-Lipsk 1922.
 2. Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Forensic science - a book on the methods of investigation, Warsaw 2008 [in Polish].
 3. Gruza E., Forensic psychology for lawyers, Warsaw 2009 [in Polish].
 4. Gurgul J., Personal aspects of inspection, particularly of scene of crime and corpses (in:) M. Lisiecki, M. Zajder (ed.), Procedural-forensic actions in conducting evidence, Szczytno 2003 [in Polish].
 5. Hanausek T., Developmental perspectives for forensic procedures associated with examining the scene of an event, "Nowe Prawo" (1971), no. 7-8 [in Polish].
 6. Hanausek T., An outline of the forensic theory of detection, part II, Warsaw 1987 [in Polish].
 7. Hanausek T., Forensic identification based on modus operandi. Forensic studies, "Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne" (1991), no. 21 [in Polish].
 8. Hanausek T., An outline of forensic tactics, Warsaw 1994 [in Polish].
 9. Hanausek T., Forensic science - a book on the methods of investigation, Cracow 2009 [in Polish].
 10. Hofmański P. (ed.), The code of criminal procedure. Comments to Articles 1-296, Warsaw 2011 [in Polish].
 11. Juszka K., Forensic version, Cracow 1997. [in Polish].
 12. Juszka K., Quality of forensic inspections in selected publications of Józef Gurgul (in:) J. Wójcikiewicz (ed.), Iure et facto. A jubilee book presented to Dr. Jozef Gurgul, Cracow 2006 [in Polish].
 13. Juszka K., Quality of forensic procedures, Lublin 2007 [in Polish].
 14. Juszka K., The effectiveness of detecting perpetrators of offences. Theoretical issues (in:) H. Kołecki (ed.), Forensic and penal sciences in the face of crime. A commemorative book dedicated to Professor Mirosław Owoc, Poznań 2008 [in Polish].
 15. Juszka K., Principles of forensic inspection, "Przegląd Policyjny" (2009), no. 4 [in Polish].
 16. Juszka K., Prospects for improvements in the system for detecting perpetrators of offenses, "Prokuratura i Prawo" (2009), No. 7-8 [in Polish].
 17. Juszka K., The effectiveness of conducting forensic evidence by inspection (in:) I. Sepioło (ed.), An interdisciplinary approach to research in penal sciences,Warsaw 2012 [in Polish].
 18. Juszka K., 3D scanning applied to implementing the principles of conducting forensic evidence by inspection (in:) E. Gruza (ed.), Faces of contemporary forensic science. A jubilee book of Professor Hubert Kołecki, Warsaw 2013 [in Polish].
 19. Kasprzak J., Młodziejowski B., Brzęk W., Moszczyński J., Forensic science, Warsaw 2006 [in Polish].
 20. Kędzierski W., Forensic techniques, Szczytno 2007 [in Polish].
 21. Kirk P.L., Crime Investigation. Physical Evidence and the Police Laboratory, New York -London 1953.
 22. Kotarbiński T., Some issues of pragmatic epistemology (in:) Issues of effectiveness in scientific research 26 November 1970, Warsaw 1971 [in Polish].
 23. Lichem A., Kriminalpolizei, Graz 1935.
 24. Mazepa J. (ed.), Vademecum for forensic technicians, Warsaw 2008 [in Polish].
 25. Pikulski S., Jealousy killing, Warsaw 1990 [in Polish].
 26. Pikulski S., Fundamental issues of forensic tactics, Białystok 1997 [in Polish].
 27. Pszczołowski T., A little encyclopedia of praxeology and theory of organization, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978 [in Polish].
 28. Sławik K., Forensic science in relation to criminal trials, criminology and victimology, Szczecin 2003 [in Polish].
 29. Zasępa R., Multiple stage sampling, Warsaw1972 [in Polish].
 30. Żywucka-Kozłowska E., Juszka K., Some remarks about the importance of corpse inspection at the place of its discovery, "Problemy Współczesnej Kryminalistyki" (2003), vol. VII, part I [in Polish].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu