BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schulz Maciej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Śmiatacz Krzysztof (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Narzędzia kształtowania wizerunku na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim
Tools for Shaping the Image in the Market for Pharmacies in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 373-381, wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Wizerunek przedsiębiorstwa, Apteki, Zarządzanie marketingowe
Marketing communication, Company image, Pharmacy, Marketing management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Wizerunek przedsiębiorstwa jest niezwykle cennym zasobem niematerialnym, który przekłada się na różne aspekty związane z prowadzoną działalnością. W przedmiotowym opracowaniu nacisk położony został na przedstawienie znaczenia wizerunku w zarządzaniu przedsiębiorstwami na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim. Jednym z celów opracowania było zidentyfikowanie podstawowych narzędzi kształtowania wizerunku wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa działające na tym rynku. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania, którego jednym z elementów były właśnie narzędzia kształtowania wizerunku na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The enterprise's image is an extremely valuable intangible asset which translates into various aspects connected with the activity being performed. In their study, the authors emphasised presentation of the image in enterprise management in the market for pharmacies in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. One of the aims of the study was to identify the basic tools for shaping the image used by enterprises operating in this market. In their study, the authors used results of the research one element of which was just the tools for shaping the image in the market for pharmacies in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. The article is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cenker E.M. (2007), Public relation, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  2. Budzyński W. (2003), Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa.
  3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1997), Marketing, PWE, Warszawa.
  4. Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
  5. Nieżurawski L., Śmiatacz K. (2012), System zarządzania satysfakcją klienta na przykładzie rynku telefonii komórkowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", tom 2.
  6. Schulz M. (2015), Rola promocji pośredniej w kształtowaniu wizerunku miasta, "Marketing i Rynek", nr 10.
  7. Smolski R., Smolski M., Stadtmuller E. H. (1999), Słownik Encyklopedyczny Edukacji Obywatelskiej, Wydawnictwo Europa, Warszawa.
  8. Stachowicz-Traczyk A. (2007), Rola promocji produktu miejskiego w kształtowaniu wizerunku miasta, (w:) Figiel S. (red.), Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
  9. http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/liczba-aptek-w-polsce-sa-same-wzrosty,10229.html [dostęp: 18.01.2016]
  10. http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/polska-aptekami-stoi,8427.html [dostęp: 18.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu