BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wanat Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Bar-Tal Daniel (Ben-Gurion University of the Negev, Izrael)
Tytuł
Postrzeganie samochodów o różnych cechach antropomorficznych w zależności od płci i nastroju
Perception of Cars with Different Anthropomorphic Features Depending on the Gender and Mood
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 382-391, wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Psychologia konsumenta, Psychologia postrzegania, Preferencje konsumenta, Samochody
Consumer psychology, Psychology of perception, Consumer preferences, Automobiles
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M30, M31
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Niektóre produkty mogą przypominać ludzi lub ludzkie zachowania. Powodować to może u konsumentów uaktywnienie się procesów antropomorfizacji. Celem artykułu jest określenie, jak płeć i nastrój ludzi wpływają na postrzeganie atrakcyjności samochodów o różnych typach cech antropomorficznych. Do realizacji tego celu przeprowadzono badanie na planie eksperymentu. Wyniki badania wskazują, że nastrój osób badanych różnicuje postrzeganie antropomorficznego samochodu w ramach płci. Kobiety w dobrym humorze oceniały antropomorficzny samochód wyrażający negatywne emocje dużo mniej pozytywnie niż mężczyźni. Nie wykazano natomiast wpływu pozostałych interakcji między zmiennymi na postrzeganie antropomorficznych samochodów. (abstrakt oryginalny)

Some products may resemble people or human behaviour. This may cause in case of consumers activating of the processes of anthropomorphization. An aim of the article is to define how the gender and mood of people affect the repception of attractiveness of cars with different types of anthropomorphic features. In order to achieve this goal the authors carried out a survey based on an experiment. The survey findings show that the respondents' mood differentiate perception of the anthropomorphic car within the gender. Women in good humour were evaluating the anthropomorphic car expressing negative emotions much less positively than men. However, there was not revealed any impact of other interactions between variables on perception of anthropomorphic cars. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggarwal P., McGill A.L. (2007), Is that car smiling at me? Schema congruity as a basis for evaluating anthropomorphized products, "Journal of Consumer Research", No. 34(4).
 2. Aggarwal P., McGill A.L. (2012), When brands seem human, do humans act like brands? Automatic behavioral priming effects of brand anthropomorphism, "Journal of Consumer Research", No. 39(2).
 3. Bagozzi R. P., Gopinath M., Nyer P.U. (1999), The role of emotions in marketing, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 27(2).
 4. Bohner G., Wanke M. (2004), Postawy i zmiana postaw, GWP, Gdańsk.
 5. Chandler J., Schwarz N. (2010), Use does not wear ragged the fabric of friendship: Thinking of objects as alive makes people less willing to replace them, "Journal of Consumer Psychology", No. 20(2).
 6. Epley N., Waytz A., Cacioppo J.T. (2007), On seeing human: a three-factor theory of anthropomorphism, "Psychological Review", No. 114(4).
 7. Keaveney S.M., Herrmann A., Befurt R., Landwehr J.R. (2012), The Eyes Have It: How a Car's Face Influences Consumer Categorization and Evaluation of Product Line Extensions. "Psychology & Marketing", No. 29(1).
 8. Kim S., McGill A.L. (2011), Gaming with Mr. Slot or gaming the slot machine? Power, anthropomorphism, and risk perception, "Journal of Consumer Research", No. 38.
 9. Landwehr J.R., McGill A.L., Herrmann A. (2011), It's got the look: The effect of friendly and aggressive "facial" expressions on product liking and sales, "Journal of Marketing", No. 75(3).
 10. Mehu M., Little A.C., Dunbar R.I. (2008), Sex differences in the effect of smiling on social judgments: An evolutionary approach, "Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology", No. 2(3).
 11. Miesler L. (2011), Imitating Human Forms in Product Design: How Does Anthropomorphism Work, When Does It Work, and What Does It Affect (Doctoral dissertation, The University of St. Gallen), http://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/SysLkpByIdentifier/3917/$FILE/dis3917.pdf [dostęp: 12.03.2016].
 12. Mietzel G. (1999) Wprowadzenie do psychologii, GWP, Gdańsk.
 13. Penton-Voak I., Perrett D.I. (2000), Consistency and individual differences in facial attractiveness judgements: an evolutionary perspective, "Social Research".
 14. Schuldt J.P., Konrath S.H., Schwarz N. (2012), The right angle: Visual portrayal of products affects observers' impressions of owners, "Psychology & Marketing", No. 29(10).
 15. Schwarz N., Clore G.L. (1983), Mood, misattribution, and judgments of well-being: Informative and directive functions of affective states, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 45(3).
 16. Waytz A., Morewedge C.K., Epley N., Monteleone G., Gao J.H., Cacioppo J.T. (2010), Making sense by making sentient: effectance motivation increases anthropomorphism, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 99(3).
 17. Windhager S., Slice D.E., Schaefer K., Oberzaucher E., Thorstensen, T., Grammer K. (2008), Face to face, "Human Nature", No. 19(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu