BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siek Elżbieta J. (Politechnika Radomska)
Tytuł
Rola funduszy unijnych w zwalczaniu bezrobocia w regionie radomskim
The Role of the European Union's Funds in Combating Unemployment in the Radom District
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2012, z. nr 4, s. 80-90, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Zwalczanie bezrobocia, Fundusze unijne
Unemployment, Unemployment reduction, EU funds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region radomski
Radom subregion
Abstrakt
Podregion radomski (subregion) usytuowany jest w południowej części województwa mazowieckiego. W skład podregionu wchodzą miasto Radom (na prawach powiatu) oraz powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki oraz zwoleński. Podregion ten często określa się mianem specyficznego i kontrowersyjnego prawie z każdego punktu widzenia. Podregion radomski wyróżnia się na tle Polski, od kilku lat bowiem charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów bezrobocia w kraju. Dotyczy to również powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego. Celem artykułu jest przedstawienie skuteczności realizowanych programów zwalczania bezrobocia w regionie radomskim (powiecie radomskim i m. Radom) oraz roli, jaką odgrywa wsparcie w tym zakresie z Unii Europejskiej. Efektywność poszczególnych działań oceniono przy tym na podstawie stopy ponownego zatrudnienia. Badania empiryczne przeprowadzono, wykorzystując dane liczbowe uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano region, następnie dokonano analizy bezrobocia w okresie 2004-2009. W dalszej części przedstawiono zarys podstawowych programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w okresie 2005-2009 dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w tym również programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dokonano oceny efektywności poszczególnych form wsparcia. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to identify the role of the European Union's funds in combating unemployment in the Radom district. An active policy on the labour market includes different actions that aim to ameliorate the situation on the labour market. It concerns, amongst others, the programmes that contribute to diminishing the unemployment. In the paper the efficiency of the programmes that focus on combating unemployment in the Radom district between 2005 and 2009 was evaluated. The programmes taken into consideration were financed from both domestic and European Union's resources. The reemployment rate was utilised. Out of the data analysis it can be derived that the efficiency of these programmes varies to a large extent. This is caused by the legal and administrative conditions as well as from the situation on the local labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowski M. (red.), 2008, Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, MPiPS, Warszawa.
  2. Dz.U., 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm., Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  3. GUS, 2010, Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2010, Warszawa.
  4. Kwiatkowski E., 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
  5. Oficjalna strona internetowa, www.radom.pl, stan na dzień 20.06.2011.
  6. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, www.pupradom.pl, stan na dzień 20.06.2011.
  7. Starostwo Powiatowe w Radomiu, www.powiatradom.pl, stan na dzień 20.06.2011.
  8. www.mazowieckie.powiaty.cba.pl, stan na dzień 20.06.2011.
  9. Zieliński K., Sroka J., 2006, Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu