BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Widawska-Stanisz Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Gracz - nowy typ nabywcy usług sportowo-rekreacyjnych
A Gamester - a New Type of the Sport and Recreation Services Purchaser
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 392-401, rys., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Grywalizacja, Sport, Rekreacja, Usługi
Gamification, Sport, Recreation, Services
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M310
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W pracy będącej studium przypadku przedstawiono specyfikę branży usług sportowo-rekreacyjnych oraz znaczenie zarządzania relacjami z klientem w tego typu usługach. Przybliżona została koncepcja zastosowania grywalizacji w marketingowej działalności sportowo-rekreacyjnej, podjęto również próbę stworzenia typologii nabywców tego typu usług. Wskazano przykłady stosowania działań grywalizujących w usługach sportowo-rekreacyjnych, m.in. przykład sieci klubów fitness dla kobiet. W pracy założono, że zastosowanie elementów gier i grywalizacji może być nie tylko narzędziem budowania relacji z klientami, ale także sposobem na zmiany postaw potencjalnych nabywców z pasywnych na aktywnych ruchowo. We współczesnym świecie sport i rekreacja są wyznacznikami zdrowego, aktywnego i nowoczesnego trybu życia. Coraz więcej Polaków jest tego świadomych i chętnie podejmuje grę o swoje zdrowie. (abstrakt oryginalny)

In the article, being a case study, the author presented the specificity of the sport and recreation services branch and the meaning of relations with customer management in this type of services. The conception of using gamification in sport and recreation marketing activity is presented. The author made an attempt to create the typology of purchasers of this type of services. There are shown examples of using gamification activities in sport and recreation services - the fitness clubs for women. It was assumed that the using of game and gamification elements could be not only some kind of tool to build the relations with customers but also the way of changing attitudes of potential purchasers from passive to physically active. In the modern world, sport and recreation are indicators of healthy, active and modern lifestyle. There are more and more Poles conscious of this fact and willing to play game in order to win their health. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność sportowa Polaków (2015), Raport z badania, TNS Polska, Warszawa.
 2. Balcerak A. (2015), Gry i "gry" w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 3. Jaskowska B. (2012), W to nam graj! Grywalizacja w promowaniu usług bibliotecznych, Biblioteka jako marka: materiały z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi, 11-12 września, http://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/127/Grywalizacja_BJaskowska.pdf?sequence=1 [dostęp: 01.10.2015].
 4. Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M. (2010), Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 5. Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach (2012), komunikat z badań CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_110_12.PDF [dostęp: 10.01.2016].
 6. Raport Game Industry Trends (2013), http://www.git2013.pl/raport [dostęp: 30.11.2015].
 7. Starzyński S. (2015), Gryfikacja, modny termin nadużywany przez marketerów, http://www.git2012.pl/raport [dostęp: 25.10.2015]
 8. Strużyna J., Kania K. (2015), Sześć kroków wprowadzania ramifikacji do praktyk ZZL, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 9. Szewczyk Ł. (2015), TNS OBOP: W co gramy w sieci, http://media2.pl/internet/89586-TNS-OBOP-W-co-gramy-w-sieci.html [dostęp: 30.11.2015].
 10. Tkaczyk P. (2012), Grywalizacja, Helion, Gliwice.
 11. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, (2013) GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-polakow-wsporcie-i-rekreacji-ruchowej,4,2.html [dostęp: 30.11.2015].
 12. Ukazał się raport o budowaniu lojalności - Loyalty Business Overview 2012, (2012), http://www.marketing-news.pl/message.php?art=33789 [dostęp: 20.12.2015].
 13. Woźniak J. (2015), Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 14. http://www.mrssporty.pl/ [dostęp: 21.11.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu