BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Singh Sumanjeet (University of Delhi, India), Paliwal Minakshi (University of Delhi, India)
Tytuł
Unleashing the Growth Potential of Indian MSME Sector
Uwolnienie potencjału wzrostu indyjskiego sektora MMSP
Źródło
Comparative Economic Research, 2017, vol. 20, nr 2, s. 35-52, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność, Wzrost gospodarczy
Micro-enterprise, Small business, Competitiveness, Economic growth
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L25, L26, J2, M14, M48
summ., streszcz.
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Sektor MMSP zajmuje strategiczną pozycję w strukturze gospodarki indyjskiej. Sektor ten generuje prawie 8% PKB kraju, zatrudniając ponad 80 milionów ludzi w blisko 36 milionach przedsiębiorstw rozproszonych na terenie całego kraju, co stanowi 45 procent produkcji wytworzonej i 40 procent całkowitego eksportu tego kraju a także wytwarza ponad 8000 produktów o wysokiej wartości dodanej, od produktów tradycyjnych aż do produktów wysokich technologii. Ponadto przedsiębiorstwa te są inkubatorem innowacji i przedsiębiorczości, co będzie miało kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego Indii. Powszechnie uznaje się również, że sektor ten może pomóc zrealizować cel postulowanej Krajowej Polityki Produkcji, polegający na zwiększeniu udziału produkcji w PKB do 25% i stworzeniu 100 mln miejsc pracy do końca 2022 roku, a także pobudzeniu wzrostu i zwiększeniu wartości gospodarki Indii z obecnych dwóch bilionów dolarów do 20 bilionów dolarów. Pomimo dużego entuzjazmu sektora i jego możliwości wzrostu, wciąż stoi przed nim wiele wyzwań. W tym świetle, niniejszy artykuł analizuje znaczenie indyjskich MMSP dla wzrostu gospodarczego Indii i bada różne problemy stojące przed tym sektorem. W artykule podjęto również próbę omówienia różnych narzędzi polityki stosowanych przez rząd w celu wzmocnienia indyjskich MMSP. Wreszcie, artykuł ten proponuje strategie mające na celu wzmocnienie sektora, co powinno umożliwić mu uwolnienie jego potencjału wzrostu i uczynić Indie gospodarką o wartości 20 bilionów dolarów. (abstrakt oryginalny)

The MSME sector occupies a position of strategic significance in the Indian economic structure. This sector contributes nearly eight per cent to country's GDP, employing over 80 million people in nearly 36 million widely-dispersed enterprises across the country; accounting for 45 per cent of manufactured output, 40 per cent of the country's total export, and producing more than 8000 valueadded products ranging from traditional to high-tech. Furthermore, these enterprises are the nurseries for innovation and entrepreneurship, which will be key to the future growth of India. It is also an acknowledged fact that this sector can help realise the target of the proposed National Manufacturing Policy to enhance the share of manufacturing in GDP to 25 per cent and to create 100 million jobs by the end of 2022, as well as to foster growth and take India from its present two trillion dollar economy to a 20 trillion dollar economy. Despite the sector's high enthusiasm and inherent capabilities to grow, its growth story still faces a number of challenges. In this light, the present paper examines the role of Indian MSMEs in India's economic growth and explores various problems faced by the sector. The paper also attempts to discuss various policy measures undertaken by the Government to strengthen Indian MSMEs. Finally, the paper proposes strategies aimed at strengthening the sector to enable it to unleash its growth potential and help make India a 20 trillion dollar economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhargava Yuthika (2013), IT can help Indian SMEs boost revenue by $56 billion, says Microsoft, ʻThe Hinduʼ, October 9.
 2. Chakrabarty K.C. (2012), Strengthening SMEs Capabilities for Global Competitiveness, Address by Deputy Governor, Reserve Bank of India at the Interactive Session organized by the Bombay Chamber of Commerce and Industry on October 8, 2012 at Mumbai.
 3. Dalberg (2011), Report on Support to SMEs in Developing Countries through Financial Intermediaries, Dalberg Global Development Advisors, at http://www.eib.org/attachments/dalberg_sme-briefing-paper.pdf
 4. FICCI (2013) Integrating MSMEs with Global Value Chain, Report of Grant Thomson Ltd.
 5. Khan, Taslima (2014), Dragon on Rampage, ʻThe Buinsess Todayʼ, March 2.
 6. Majumdar, Sourav (2013) Undoing the Past: FM Wants to Give Angels Wings this Budget, ʻThe Entrepreneurʼ, February 28.
 7. MCCI (2013) Development of SME Sector in Bangladesh: Raising Employment and Reducing Poverty, The Financial Express, 31 October 2013.
 8. Ministry of MSMEs (2013) Skilling through Self-Employment: Schemes and Programmes, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India.
 9. Narasimhan T.R. (2014), Credit Starved' MSME Sector Generously Funded, Business Standard, June 11.
 10. Peter Siegesmund and Jasmina Glisovic (2011) Estimating Funder Support for Small and Medium Enterprises (SMEs). Report accessed on http://www.slideshare.net/CGAP/estimating-fundersupport-for-small-and-medium-enterprises-smes-12117027
 11. Pooja (2009), Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Indian Economy. New Century Publication: New Delhi.
 12. PTI (2014), Domestic MSMEs Facing Stiff Competition from China, Business Line, March 14.
 13. Reddy, Jayaprakash (2012), A New Model for the Indian MSMEs to End their Woes, SME World, August.
 14. Seshasayee R. (2012), Financing SMEs: An Industry Perspective, Business World, March 9.
 15. Shah, Nilesh (2012), Challenges that SMEs Face Today, Live Mint, April, 25.
 16. Tarapore S S. (2014), Financing Problems of Small Scale Industries, Inclusion, January-March.
 17. UNDP (2013), Small Businesses: Impact of Disaster and Building Resilience, Background Paper prepared for the Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2013, UNDP-Crisis Prevention and Recovery, Geneva: Switzerland.
 18. UNIDO (2012), Corporate Social Responsibility: Implications for Small and Medium Enterprises in Developing Countries, Report prepared by Peter Raynard and Maya Forstater in cooperation with staff of UNIDO's Small and Medium Enterprises Branch, United Nations Industrial Development Organization.
 19. Vohra N.D., Sumanjeet (2014), Ignoring a Vital Asset. Financial Express. December 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/cer-2017-0011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu