BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gil Damian (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Glosa do wyroku SN z 28 kwietnia 2016 r., II KK 294/15
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 35, s. 184-191
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Sąd Najwyższy, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Orzecznictwo sądu, ,
Supreme Court, Supreme Court jurisdiction, Judicial decision, ,
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Sąd Najwyższy
Abstrakt
Sąd Najwyższy uznając za częściowo zasadną kasację obrońcy oskarżonego, uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, utrzymujący w mocy wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania. Glosowane orzeczenie zasługuje częściowo na akceptację. Przedmiotem sprawy, której przebieg był przyczyną wydanego rozstrzygnięcia była sprawa o zabójstwo, kwalifikowana z art. 148 § 2 pkt 3 k.k.2 Oskarżonemu zarzucono także przestępstwa z art. 286 § 1, 276 i 236 § 2 k.k., z tym że były one popełnione w stosunku do innych pokrzywdzonych. Wyrokiem Sądu Okręgowego z 29 listopada 2010 r. został on uznany winnym przestępstw z art. 286 § 1, art. 276 oraz art. 236 § 2 k.k., za które po orzeczeniu kar jednostkowych wymierzono karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, a uniewinniono go od zarzutu popełnienia zabójstwa, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Po apelacji ze strony prokuratora i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych (na niekorzyść) oraz obrońcy oskarżonego na korzyść, Sąd Apelacyjny uchylił wyrok w części uniewinniającej oskarżonego i w tym zakresie przekazał sprawę sądowi a quo do ponownego rozpoznania. W pozostałym zakresie wyrok utrzymał w mocy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu