BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babjak Myron (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franko w Drohobyczu), Zinkevych Vasyl (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franko w Drohobyczu)
Tytuł
The Use of Human Resources in the Agro-industrial Businesses in the Lviv Region
Wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach rolno-przemysłowych w obwodzie lwowskim
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2012, z. nr 4, s. 103-107, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze
Human resources, Agri-food company
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Region lwowski
Lviv region
Abstrakt
Głównym celem artykułu było ukazanie możliwości wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych w obwodzie lwowskim. Rolnictwo odgrywa ważną rolę w gospodarce Ukrainy. Efektywność sektora rolnego zależy w dużej mierze od wykwalifikowanej siły roboczej. W celu tworzenia nowych miejsc pracy i zmian struktury zatrudnienia w kraju konieczne jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. To głównie małe i średnie przedsiębiorstwa są w stanie rozwiązać problem tworzenia nowych miejsc pracy. Władze lokalne powinny zwrócić szczególną uwagę na wsparcie finansowe już istniejących przedsiębiorstw rolnych, które takie miejsca pracy tworzą. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Сшьське господарство Льв1всько! области: Статистичний зб1рник. - Льв1в, 2010.
  2. Д1есперов В.С. Сыьськогосподарська праця в новых умовах. - К.: 1нститут аграрно! економши УААН, 2010.
  3. Купалова Г.1. Сощально-економ1чна сутшсть, формы та функцп ринку робочоТ сили. // Зайнятгстъ та рынок npaąi. - Вип. 2. - К., 2009. - С. 14.
  4. Л1банова Е.М. Рынок пращ: Навчальний послбник. - К.: Центр навчально! лггератури, 2006.
  5. Населения i mpydoei ресурсы села: Натальный поЫбнык /За ред. П.Т. Саблука, - К.: 1нститут аграрно! економ1ки УААН, 2010.
  6. Петюх В.М. Рынок пращ. Натальный пос!бник. - К.: КНЕУ, 2009.
  7. Якуба K.I. Людськый фактор у реформувант аграрно! економхки // Економпса Укра!ни.-2008.-№6.-С 70-71.
  8. Богуцький О.А. Аграрна праця та сощальний розвиток села. - К.: 1нститут аграрно! економ1ки УААН, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu