BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Janusz R. (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Dobrostan zwierząt jako element humanitaryzmu w zrównoważonej produkcji zwierzęcej
Animal Welfare as a Element of Humanity in a Sustainable Livestock Production
Źródło
Aura, 2016, nr 6, s. 6-8, fot., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Zwierzęta gospodarcze, Rozwój zrównoważony
Animal production, Livestock, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dobrostan zwierząt jest jedną z oznak humanitaryzmu w postępie cywilizacyjnym ludzkości. Rozpatrywany w kategoriach etyczno-filozoficznych pilnie odwołuje się do empatii dla losu zwierząt użytkowanych przez człowieka. Dobrostan określa się jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w optymalnych warunkach środowiska hodowlanego. Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie żywienia, dostępu do wody, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt i przestrzeni życiowej oraz leczenia. Dobrostan wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Najbardziej istotnym czynnikiem w jego kształtowaniu jest człowiek, bezpośrednio związany z obsługą zwierząt, którego obowiązkiem wynikającym z norm etycznych jest ochrona i opieka nad zwierzętami. (abstrakt oryginalny)

Animals well being today is a sign of the progressing civilization of humanity. This ethical and philosophical concept is strongly linked with reference to empathy for animals used by human beings. The welfare is determined as the medical condition of the physical and psychological animal achieved in optimal conditions of the farm environment. This system meets the basic needs of breeding animals, especially in the field: nutrition, access to water, ensuring the company of other animals and living space, and treatment. Animal welfare is a significant part of the process of sustainable development. The most significant element contributing to its growth is the individual person directly involved in taking care of animals. His duty resulting from ethical standards is the protection and care of animals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. D.M. Broom, 1988. The scientific assessment of animal welfare. Applied Animal Behaviour Science 20: 5-19.
  2. D.M. Broom, 1997. Welfare evaluation. Applied Animal Behaviour Science 54: 21-23.
  3. D.M. Broom, K.G. Johnson, 1993. Stress and animal welfare. Kluwer Academic Publishers. London. 207 pp.
  4. M.S. Dawkins, 2006. A user's guide to animals welfare science. Trends in Ecology and Evolution 21 (2): 77-82.
  5. Eurogrop for Animal Welfare/Eurogrupa na Rzecz Zwierząt. Dokument elektroniczny: http://www.bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=23772 [data wejścia: 21.08.2015].
  6. E. Herbut, J. Walczak, 2006. Rola dobrostanu w produkcji zwierzęcej. Przegląd Hodowlany 9: 2-8.
  7. B.O. Hughes, 1988. Welfare of intensively housed animals. Veterinary Research 123: 33-39.
  8. R. Kołacz, 2006. Dobrostan zwierząt a postęp genetyczny. Przegląd Hodowlany 9: 8-11.
  9. R. Kołacz, E. Bodak, 1999. Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny. Medycyna Weterynaryjna 55(3): 147-154.
  10. Z. Sokołowicz, M. Ruda, 2006. Dobrostan w chowie zwierząt gospodarskich. Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, z. 20: 117-126.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.6.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu