BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surowski Michał (dyrektor ds. Rynków Kapitałowych Długu oraz zastępca dyrektora Globalnej Platformy Finansowej w Societe Generale), Popiołek Michał (Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine w mBanku)
Tytuł
Private Equity From a Bank's Perspective
Fundusze private equity z perspektywy banku
Źródło
Zeszyty mBank - CASE, 2015, nr 140, s. 26-36
mBank-CASE Seminar Proceedings
Tytuł własny numeru
The Condition of and Prospects for the Private Equity Funds Market in Poland
Słowa kluczowe
Private equity, Fundusze private equity, Banki
Private equity, Private equity funds, Banks
Abstrakt
Podstawową płaszczyzną do współpracy banków i funduszy jest finansowanie transakcji wykupów. Z punktu widzenia banków fundusze są dobrym partnerem, ponieważ są: (1) z założenia profesjonalne zarządzane, (2) inwestują w rozwój przejętych spółek, (3) wiedzą jak dobierać menadżerów. Jak wspomniano wcześniej, praca z takim partnerem jest jednocześnie trudna i łatwa: trudna, bo partner dobrze wie, czego potrzebuje i wymaga tego. Łatwa, bo pewnych rzeczy nie musimy sobie nawzajem tłumaczyć, po prostu dyskutujemy na bazie określonych wskaźników/agregatów i właśnie trzy liczby wymienione między nami powodują, że można szybko dojść do porozumienia. W związku z tym dla nas jest to bardzo ciekawy partner.(fragment tekstu)

The basic level at which banks and funds work together is financing buyout transactions. From the point of view of the banks, the funds are a good partner, because 1) they are presumed to be professionally managed; 2) they invest in the development of the companies they buy and 3) they know how to choose managers. As we pointed out earlier, working with such a partner is simultaneously difficult and easy: difficult, because the partner knows well what they want, and demands it. Easy, because there are certain things we don't need to explain to each other; we just discuss matters on the basis of indicators/aggregates that are already defined, and those three numbers we've discussed, which means we can reach an agreement quickly. As a result, PE funds are a very interesting partner for us.(fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-121X
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu