BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolarek Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wzrost znaczenia technologii informatycznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji, 2016, s. 11-30, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Informatyka, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Organizacja
Information science, Human Capital Management, Organisation
Abstrakt
Nie ulega wątpliwości, że ewolucja funkcji personalnej we współczesnej organizacji, w której działy zarządzania kapitałem ludzkim stają się partnerem biznesowym wspomagającym realizację strategii organizacji, wymaga szerszego zastosowania nowych technologii informatycznych. W rozdziale przedstawiono istotę zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji oraz ewolucję zastosowania technologii informatycznych do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowano także wyniki przeprowadzonych badań dotyczących poziomu i zakresu wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim w stu organizacjach na terenie Śląska. W podsumowaniu rozdziału wskazano przesłanki poszerzenia funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających zarządzanie kapitałem ludzkim, które umożliwi lepsze ich dopasowanie do potrzeb i oczekiwań menedżerów do spraw personalnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z. (2014), Wpływ narzędzi informatycznych na kierunki ewolucji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach w Polsce w XXI wieku, "Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics", nr 2(32), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 2. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Chmielarz W. (2012), Kierunki rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i ich integracja [w:] Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, red. J. Gołuchowski, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 99.
 4. Davenport T.H. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków.
 5. Huk K. (2013), Wzrost znaczenia człowieka w gospodarce opartej na wiedzy - od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" Społeczeństwo informacyjne - technologie, informacja i wiedza w gospodarce, nr 35, Uniwersytet Rzeszowski.
 6. Januszewski A. (2008), Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1: Zintegrowane systemy transakcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kania K. red. (2010), Technologie informatyczne Firmy 2.0, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 8. Łukasik-Makowska B. (2013), Systemy zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Informatyka Ekonomiczna. Część II: Informatyzacja obiektu gospodarczego, red. J. Korczak, M. Dyczkowski, B. Łukasik-Makowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 9. Maniak G. (2009), Rosnąca presja konkurencji na rynku pracy - nowe wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. E. Skrzypek, A. Sokół, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 10. Patalas-Maliszewska J. (2010), Nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, "e-mentor", nr 4 (36), październik.
 11. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Rosińska M. (2007), Strategia zarządzania kapitałem ludzkim jako podstawa rozwoju organizacji w warunkach globalizacji [w:] Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, red. J. Schroeder; B. Stępień, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 13. Węgrzyn A. (2010), Nowe warunki gospodarowania wymagają nowych rozwiązań - nowoczesne systemy informatyczne HMR/HCM wspierające zarządzanie personelem, www.mhr.pl/index.php?Content=wiedza&action=wazne (dostęp: 10.10.2010).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu