BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kardasz Piotr (Politechnika Wrocławska), Michalik Krzysztof (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu)
Tytuł
Ekologiczna ocena cyklu życia silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym
Environmental Assessment of the Self-Ignition Combustion Engine
Źródło
Aura, 2016, nr 6, s. 13-15, rys., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Silniki, Ocena cyklu życia
Engines, Life Cycle Assessment (LCA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z uwagi na rosnącą popularność silników wysokoprężnych zasadne jest przeprowadzenie ekologicznej oceny cyklu ich życia. Metodą pozwalającą na prawidłową ocenę obciążenia środowiska jest tzw. Life Cycle Assessment (LCA). Polega ona na analizie ilości zużytych materiałów, energii i odpadów oraz ocenie ich wpływu na środowisko naturalne - począwszy od etapu produkcji silnika, przez jego eksploatację, aż po jego wycofanie. Na podstawie danych dotyczących eksploatacji pojazdu oraz udziału powietrza i spalin w procesie spalania wykonano obliczenia dla pierwszego roku eksploatacji pojazdu, uzyskując roczne zużycie paliwa i powietrza oraz poziom emisji spalin i substancji szkodliwych dla średniej prędkości 30 km/h i dystansu 700 000 km. W pracy podkreślono konieczność doboru rzeczywistych parametrów eksploatacyjnych silnika w celu uzyskania miarodajnego wyniku obliczeń. (abstrakt oryginalny)

Due to the increasing popularity of Diesel engines, the environmental assessment of their lifecycle seems justified. Life Cycle Assessment (LCA) is an appropriate method for the evaluation of environmental burden. It is based on the analysis of consumed materials, energy, generated waste, and on environmental impact assessment from the engine production through its operation to decommissioning, Based on data on the operation of the vehicle and the share of air and flue gases in the combustion process, calculations have been made for the first year of vehicle operation by using data on annual fuel and air consumption, and the emissions of exhaust gas and substances harmful to the environment have been taken into account by assuming an average speed of 30 km/h and a distance of 7000 000 km. The study focuses on the necessity of the selection of actual engine parameters to achieve reliable calculation results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chłopek Z., Lasocki J., Kieracińska A., Zastosowanie metody oceny cyklu istnienia pojazdów samochodowych do badania oddziaływania motoryzacji na środowisko, Archiwum Motoryzacji, 2013, 59(1): 15-31.
 2. Dąbrowski M., Kowalczyk S., Trawiński G., Diagnostyka pojazdów samochodowych, WSiP, Warszawa 2013.
 3. Haller Piotr, Zasilanie silników spalinowych za pomocą wody, AURA, 2015, nr 11, s. 23-24.
 4. Holtzer M., Dańko J., Dańko R., Oddziaływanie na środowisko naturalne procesów wytapiania i odlewania stopów metali nieżelaznych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2008, vol. 28, nr 1, Poznań.
 5. Kaczorowski R., Techniki wytwarzania. Odlewnictwo i przetwórstwo tworzyw sztucznych, Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, Łódź 2014.
 6. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), PWN, Warszawa 2007.
 7. Kubiak Т., Działania zintegrowane jako element ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko procesu recyklingu samochodów, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 63, Poznań 2009.
 8. Modrzyński A., Zaawansowane technologie topienia metali w odlewnictwie stopów żelaza, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 27, nr 1, Poznań 2007.
 9. Modrzyński A., Grześkowiak K., Suchora M., Emisja pyłów i gazów w procesie topienia stopów żelaza w odlewniach, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 28, nr 1, Poznań 2008.
 10. Mossakowski W., Nowy diesel w Mercedesach, "Serwis Motoryzacyjny", Warszawa 2009, nr 2.
 11. Mrozik M., Eliasz J., Wybrane aspekty energetyczno-ekologicznego modelu cyklu życia pojazdu samochodowego, "Mechanika" Czasopismo techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z 10, 5-M/2012, Kraków 2012.
 12. Podniało A., Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji, WNT, Warszawa, 2009.
 13. Sitnik J.L., Ekopaliwa silnikowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 14. Szostak L., Chrząszcz W., Wiśniowski R., Metody wydobywania ropy naftowej z odwiertów, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Techniczne AGH, Kraków 2000.
 15. Wajand J.A., Wajand J.T., Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 16. Zając P., Silniki pojazdów samochodowych, WKŁ, Warszawa 2009.
 17. Family Day - Dni Otwarte Toyoty - film pokazowy, Wrocław 2013.
 18. Neue Reihenmotoren-Generation 4-Zylinder OM 651, Mercedes-Benz, Stuttgard 2009.
 19. Materiały szkoleniowe firmy Mercedes-Benz: Diesel Direkteinspritzung CDI fur OM 651 Systembeschreibung, Warszawa 2009.
 20. Materiały szkoleniowe firmy Iveco; Szkolenie dla nauczycieli, Wrocław 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.6.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu