BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alawode Olubunmi Olanike (University of Ibadan, Nigeria), Oluwatayo Isaac Busayo (University of Limpopo, South Africa), Adebowale Olubunmi Adeola (University of Ibadan, Nigeria)
Tytuł
Effect of Catfish Production on Welfare of Smallholder Farmers in Osun State, Nigeria
Wpływ produkcji suma afrykańskiego na dobrobyt rolników prowadzących małe gospodarstwa w Stanie Osun w Nigerii
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 471-481, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rybołówstwo, Przetwórstwo rybne, Technologia produkcji żywności
Arable farm, Fishery, Fish processing, Food production technology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Nigeria
Nigeria
Abstrakt
Na potrzeby niniejszego artykułu zbadano wpływ produkcji suma afrykańskiego na dobrobyt rolników z małych gospodarstw w stanie Osun w Nigerii. Jako studium przypadku przyjęto lokalny obszar administracyjny Odo-Otin w stanie Osun. Techniką doboru celowego wyłoniono 109 respondentów, przy zbieraniu danych posłużono się kwestionariuszem ustrukturyzowanym. W celu przeanalizowania danych skorzystano ze statystyki opisowej, analizy marży brutto oraz modelu regresji wielorakiej. Wykazano, że większość badanych rolników stanowili mężczyźni (67,9%) i osoby pozostające w związku mał- żeńskim (64,2%); średnia ich wieku wynosiła 44 lata (±13,1), a trzy czwarte (78,9%) miało wykształcenie wyższe. Większość hodowców (85,3%) hodowała ryby do osiągnięcia przez nie długości charakterystycznej dla ryb towarowych, a 55% respondentów do oceny wody wykorzystywało testy semistatyczne. Średnia marża brutto wynosząca 172 246 ₦ (545 USD) na sezon produkcyjny (5-6 miesięcy) oraz wskaźnik BCR (B/C) na poziomie 1,66 wskazują, że hodowla suma afrykańskiego jest opłacalna i efektywna. Analiza regresji wykazała, że koszty żywienia oraz liczba poławianych ryb znacząco zwiększają ich sprzedaż, natomiast liczba poławianych i sprzedawanych ryb znacząco zwiększa wydatki rolników na karmę. Zatem nakłady (szczególnie na żywienie) powinny być subsydiowane przez władze w celu wsparcia efektywnego wykorzystania tych nakładów dla wzrostu produkcji sumów afrykańskich, a w efekcie dla poprawy dobrobytu rolników. Należy również zintensyfikować starania ukierunkowane na rozwój umiejętności rolników przez kształcenie ułatwiające przyswojenie nowych technologii przekładających się na zwiększenie produkcji i dochodu. (abstrakt oryginalny)

The study examined the effect of catfish production on smallholder farmers' welfare in Osun State, Nigeria using the Odo-Otin Local Government Area of Osun State as a case study. A purposive sampling technique was used in selecting 109 farmers and a structured questionnaire was used to collect data. Descriptive statistics, gross margin analysis and a multiple regression model were used to analyse data. Results show that the majority (67.9%) of the catfish farmers were male, married (64.2%), with s mean age of 44 years (±13.1), and more than three-quarters (78.9%) had tertiary education. The majority of the catfish farmers (85.3%) raised fish to table size (grow-out) and 55.0% used static renewal technology. The average gross margin of ₦172,246 ($545) per production season (5-6 months) and BCR of 1.66 indicate that catfish farming is profitable and feasible. Regression results indicate that cost of feed and quantity of catfish harvested significantly increase the quantity of catfish sold, and quantities of catfish harvested and sold significantly increase food expenditure by farmers. Therefore, farm inputs (especially feed) should be subsidised by governments to encourage effective use of inputs to increase catfish production and subsequently, the welfare of farmers. Also, effort should be intensified at building the capacity of the farmers through education so as to enhance the adoption of technology which would invariably translate to better yields and income. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alawode, O. O., Jinad, A. O. (2014). Evaluation of Technical Efficiency of Catfish Production in Oyo State: A Case Study of Ibadan Metropolis. J. Emerg. Trends Edu. Res. Polic. Stud. (JETERAPS), 5(2), 223-231.
 2. Dagtekin, M., Ak, O., Emeksiz, F. (2007). Socio-economic analysis and marketingpatterns of the fish farming industry in Trabzon, Turkey. Retrieved from: fromwww.fao. org/docrep/012/i1373e92.pdf.
 3. FAO (2005). Report of the FAO-World Fish Center Workshop on Small-Scale Aquaculture in Sub-Saharan Africa: Revisiting theAquaculture Target Group Paradigm. Food and Agricultural Organizations Rome Publication.
 4. FAO (2007). The state of World Fisheries and Aquacutlure 2006. Food and Agriculture Organization Fisheries Department, Rome, Italy.
 5. FGN (2011). National stakeholders' workshop on development of aquaculture valuechain under the agricultural transformation agenda. Federal Government of Nigeria. Retrieved from: www.w3.org/1999/xhtml.
 6. FMARD (2011). Agricultural Transformation. Federal Ministry of Agriculture and Rural Development. Agenda Document, FCT, Abuja, Nigeria.
 7. Gabriel, U. U., Akinrotimi, O. A., Bekibele, D. O., Onunkwo, D. N., Anyanwu, P. E. (2007). Locally produced fish feed: potentials for aquaculture development in sub-Saharan Africa. Afr. J. Agric. Res. (AJAR), 2(7), 287-295.
 8. Mwangi, M. H. (2007). A Comparative Economic Evaluation of Farming of three important Aquaculture Species in Kenya. A Project submitted to the United Nations University Fisheries Training Programme.
 9. NBS (2013). Third Quarter 2013 Gross Domestic Product Report. National Bureau of Statistics.
 10. Okechi, J. K. (2004). Profitability Assessment: A Case Study of African Catfish (Clarias gariepinus) Farming in the Lake Victoria Basin, Kenya. Project submitted United Nations University, Iceland.
 11. Oladejo, A. J. (2010). Economic analysis of small scale catfish farming in Ido Local Government Area of Oyo State, Nigeria. Agric. J., 5(6), 318-321.
 12. Olagunju, F. I., Adesiyan, I. O., Ezekiel, A. A. (2007). Economic viability of catfishproduction in Oyo state, Nigeria. J. Human Ecol., 21(2), 121-124.
 13. Olasunkanmi, J. B. (2012). Economic Analysis of Fish Farming in Osun State, Southwestern, Nigeria. Proceedings of the International Institute of Fisheries Economics and Trade, Tanzania (p. 1-10).
 14. Oyinbo, O., Rekwot, G. Z. (2013). Fishery Production and Economic Growth in Nigeria: Pathway For Sustainable Economic Development, 15(2).
 15. Ravallion, M. (1996). Issues in Measuring and Modelling Poverty. Econ. J., 106, 1328-1343.
 16. Umeh, J. C., Asogwa, B. C. (2012). Determinants of Farm Households' Food Expenditure: Implications for Food Security in Rural Nigeria. Paper Presented at the International Conference on Ecology, Agriculture and Chemical Engineering (ICEACS), 18-19 December, 2012 at Phuket, Thailand.
 17. USAID (2010). Best Management Practice for Fish Farmers in Nigeria. United States Agency for International Development Markets Programme, Nigeria.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.74
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu