BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziechciarz-Duda Marta (Wrocław University of Economics, Poland), Dziechciarz Józef (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Identification of Training Needs for Human Capital Quality Improvement in Poland : a Statistical Approach
Źródło
Statistics in Transition, 2016, vol. 17, nr 4, s. 723-736, tab., wykr., aneks, bibliogr. s. 733-736
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Metody statystyczne, Kompetencje
Human capital, Statistical methods, Competences
Uwagi
summ., Materiały z konferencji Multivariate Statistical Analysis 2015, Łódź, This study was carried out as a part of the project Non-metric multivariate data analysis as a tool for study of adults situation in the context of demographic changes financed by Narodowe Centrum Nauki (National Science Centre) in Poland. Project number: 2012/05/B/HS4/02499
Abstrakt
The Ministry of Science and Higher Education has launched the Competency Development Programme in the form of additional financial means for activities to equip students with unique, the so-called soft skills necessary in scientific careers and on the labour market. Courses developing skills such as team work ability, leadership, creativity, independent thinking and innovative approach to problem solving will be financed. For that purpose, a thorough analysis of needs is necessary. Existing databases describing the quality of human capital in Poland should be analysed in order to identify those competencies that graduates of universities are missing. The arsenal of possible statistical tools applicable for that purpose covers a wide range of techniques, from the simplest methods of descriptive statistics to advanced multivariate statistical analysis. The study will attempt to identify the missing soft competences based on existing statistical data, e.g. Polish human capital database. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BERNAIS, J., JĘDRALSKA, K., (eds.), (2015). Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie [University in the Lifelong Learning Perspective]. UE Katowice.
 2. BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO [HUMAN CAPITAL BALANCE], (2014). PARP, Warszawa; http://bkl.parp.gov.pl.
 3. BORG I., GROENEN P., (2005). Modern multidimensional scaling. Theory and applications. Springer, New York.
 4. DZIECHCIARZ, J., (2012). System jakości kształcenia [The Quality of Education], in: Dziechciarz, J., Błaczkowska A., Grześkowiak, A., Król, A., Stani-mir, A., Analiza wybranych aspektów wyników egzaminu gimnazjalnego [Analysis of selected aspects of lower secondary school exam results], UE Wrocław.
 5. DZIECHCIARZ, J., (2015). Pomiar i wycena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w formalnych i nieformalnych formach kształcenia [Measurement and Valuation of Knowledge, Skills and Competence Acquired in the Formal and Informal Education Forms], in: Wdowiński, P., (ed.), Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych [Academic Teacher's new Educational Challenges], Uniwersytet Łódzki. pp. 25-43.
 6. DZIECHCIARZ, J., (2015). Measurement of Rate of Return in Education. Research Directions, in: Velencei, J., (ed.), Business, Management and Economics, Obuda University, Budapest, pp. 39-56.
 7. DZIECHCIARZ, J., (2015). O pojęciu jakości w pomiarze efektów pracy uniwersytetu [The Concept of Quality in the Measurement of the University Performance], Ekonometria, No. 4, pp. 79-92.
 8. DZIECHCIARZ, J., (2015). O pomiarze efektywności nakładów na edukację i szkolenia w kontekście kształcenia przez całe życie [On the Measurement of the Efficiency of Investment in Education and Training in the Context of Lifelong Learning], in: Bernais, J., Jędralska, K., (eds.), Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie [University in the Lifelong Learning Perspective], UE Katowice, pp. 42- 52.
 9. DZIECHCIARZ, J., BŁACZKOWSKA, A., GRZEŚKOWIAK, A., (2009). Econometric Evaluation of Education Systems; in: Rinderu, P., (ed.), Creating an Observatory on Europe-wide Transparency of Academic Qualifications, Editura Universitaria Craiova; Craiova, pp. 112-131.
 10. DZIECHCIARZ, J., DZIECHCIARZ-DUDA, M., KRÓL, A., TARGASZEWSKA, M., (2015). Various Approaches to Measuring Effectiveness of Tertiary Education, Archives of Datascience, 2015/1, pp. 1-25.
 11. DZIECHCIARZ, J., et al. (eds.), (2006). Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej. Stan i perspektywy [The Labour Market of the Wroclaw Agglomeration. Status and Prospects], AE Wrocław.
 12. DZIECHCIARZ-DUDA, M., DZIECHCIARZ, J., (2016). Multivariate Statistical Analysis in Missing Skills Identification, in: Michelberger, P., (ed.), Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Óbuda University, Budapest, pp. 109- 122.
 13. DZIECHCIARZ-DUDA, M., KRÓL, A., (2012). Próba zastosowania modelu Mincera do oceny wpływu wyższego wykształcenia na poziom wynagrodzeń [An Application of Mincer Model in the Analysis of Higher Education Influence on the Wages' Level], Ekonometria, No. 3 (37), pp. 56-69.
 14. DZIECHCIARZ-DUDA, M., KRÓL, A., (2013). On the non- monetary benefits of tertiary education, Econometrics, No. 3 (41), pp. 78-94.
 15. DZIECHCIARZ-DUDA, M., PRZYBYSZ, K., (2011). Rynek usług edukacyjnych dla osób starszych. Analiza cech studentów uniwersytetów trzeciego wieku [Educational Market for Elderly People - Analysis of University of the Third Age Students' Characteristics], in: Garczarczyk, J., (ed.) Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy. Zastosowania i efektywność [The Methods of Measurement and Analysis of Services Market. Qualitative Measurement. Application and Effectiveness], UE Poznań, pp. 44-55.
 16. DZIECHCIARZ-DUDA, M., PRZYBYSZ, K., (2014). Wykształcenie a potrzeby rynku pracy. Klasyfikacja absolwentów wyższych uczelni [Education and Labour Market Needs. Classification of University Graduates], in: Jajuga, K., Walesiak, M., (eds.), Taksonomia, No. 22/327, pp. 303-312.
 17. Getting Youth in the Door: Defining Soft Skills Requirements for Entry-level Service Sector Jobs (2013). International Youth Foundation, Baltimore.
 18. GÓRNIAK, J., (ed.) (2015). (Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy [Opportunities and Barriers on the Polish Labour Market. (Not)Exploited Potential], PARP, Warszawa.
 19. GREENACRE, M., (1984). Theory and Applications of Correspondence Analysis, Academic Press, London.
 20. KURKLIŃSKI, L., MASZYBROCKI, M., (2008). Ocena kształcenia absolwentów studiów o kierunku ekonomia oraz finanse i rachunkowość a potrzeby rekrutacyjne instytucji finansowych [Economics, Finance and Accounting Graduates Qualification Evaluation versus Financial Institutions Recruitment Needs], Związek Banków Polskich, Warszawa.
 21. MASZYBROCKI, M., (2010). Praktyki w bankach i zakładach ubezpieczeń dla studentów kierunków ekonomicznych (wyniki badań ankietowych) [Internships in Banks and Insurance Companies for Business Students (Survey Results)], Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2010, pp. 139- 148.
 22. ROUSSEEUW, P., STRUYF, A., HUBERT, M., (2015). Package 'Cluster', https: //cran.r- project.org/web/packages/cluster.
 23. STANIMIR, A., (2005). Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych [Correspondence Analysis as a Tool for the Economic Phenomena Investigation], AE Wrocław.
 24. The Ten Unique Soft Skills Employers Desire in new Hires, (2015). http://www.entrepreneur.com/article/234864.
 25. WALESIAK, M., DUDEK, A., (2009). Ocena wybranych procedur analizy skupień dla danych porządkowych [Finding Groups in Ordinal Data. An Examination of some Clustering Procedures], in: Jajuga, K., Walesiak, M. (eds.), Taksonomia, No. 16, pp. 41-49.
 26. WALESIAK, M., DUDEK, A., (2015). Package 'ClusterSim', https://cran.r- project.org/web/packages/clusterSim.
 27. WALESIAK, M., GATNAR, E., (eds.), (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R [Statistical Data Analysis using the Program R], PWN, Warszawa.
 28. WDOWIŃSKI, P., (ed.) (2015). Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych [Academic Teacher's new Educational Challenges]; Uniwersytet Łódzki.
 29. WHY ATTITUDE IS MORE IMPORTANT THAN INTELLIGENCE, (2015). http://www.entrepreneur.com/article/253095
 30. ZABORSKI, A., PEŁKA, M., (2013). Geometrical presentation of preferences by using profit analysis and R program, Folia Oeconomica, 285, pp. 191-197.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-7655
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu