BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpiuk Mirosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Stosunek służbowy militaryzacji
The Militarization of the Service Relationship
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 36, s. 51-63, bibliogr. 17 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Służba cywilna, Sprzęt wojskowy, Potencjał wojskowy, Interwencja zbrojna, Strategia obronna, Przemysł obronny, Bezpieczeństwo, Polityka bezpieczeństwa
Civil service, Military equipment, Military potential, Military intervention, Defense strategy, Defense industry, Security, Security policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W przypadku ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym obszarze Polski Rada Ministrów może objąć militaryzacją jednostki organizacyjne, które wykonują istotne z punktu widzenia obronności lub bezpieczeństwa zadania, a także jednostki organizacyjne specjalnie tworzone do wykonywania takich zadań. Te szczególne zadania wykonywane są w ramach stosunku służbowego militaryzacji, który powstaje z mocy prawa z dniem powołania do służby w jednostce zmilitaryzowanej. (abstrakt oryginalny)

In the event of mobilization, during the war and while introducing a state of emergency on the whole Polish territory the Polish Council of Ministers may impose militarization on organizational units that perform tasks important for defense and security, as well as organizational units specifically created to perform such tasks. These specific duties are carried out within the framework of the militarization of the service relationship that arises from the legal regulation on the day of appointment to serve in the militarized unit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 827 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz.U. Nr 264, poz. 2627).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz.U. Nr 41, poz. 234).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 359).
 7. Wyrok SN z dnia 10 czerwca 1983 r., I PR 49/83, LEX Nr 14618.
 8. Wyrok SN z dnia 16 listopada 2010 r., I PK 79/10, LEX Nr 725007.
 9. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2014 r., III APa 11/14, LEX Nr 1630515.
 10. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2015 r., III APa 27/15, LEX Nr 1934513.
 11. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 2015 r., III APa 53/14, LEX Nr 1677078.
 12. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 13. Iwulski J., Sanetra W., Komentarz do kodeksu pracy, Warszawa 2009.
 14. Muszalski W., (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.
 15. Szustakiewicz P., Postępowanie dyscyplinarne w służbach specjalnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2013, Nr 5.
 16. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
 17. Wojtunik P., Pojęcie, źródła i przedmiot prawa stosunków służbowych, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2013, Nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu