BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ozimek Agnieszka (Instytut Architektury Krajobrazu), Ozimek Paweł (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Komputerowe wspomaganie waloryzacji krajobrazu i podejmowania decyzji planistycznych
Computer-Aided Landscape Valorisation and Taking Planning Decisions
Źródło
Aura, 2016, nr 7-8, s. 6-11, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Komputerowe wspomaganie decyzji, Przekształcania krajobrazu, Planowanie przestrzenne, Ochrona krajobrazu
Computer aided decision making, Landscape transformation, Spatial planning, Landscape protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono badania, dotyczące możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych podczas oceny charakteru krajobrazu oraz efektów jego przekształceń. Związane one były przede wszystkim z widocznością najatrakcyjniejszych obiektów na danym terenie oraz modelowaniem wrażeń, które dzięki obserwacji takich obiektów mogą być odczuwane. W wyniku analiz otrzymano wskaźniki liczbowe, które mogą obiektywizować oceny eksperckie lub pomagać w wyborze najbardziej korzystnego wariantu przekształceń przestrzennych. (abstrakt oryginalny)

The article presents research on the possibilities of using digital tools when evaluating the character of landscape and the effects of its transformation. It was connected primarily with the visibility of the most attractive buildings in the area, and modelling the way such objects are perceived. As a result of the analyses, numerical indicators were obtained, which can objectivize expert's evaluation or help in choosing the best variant of spatial transformations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buhyoff G.J. and Riesenman M.F., Experimental manipulation of dimensionality in landscape preference judgements: a quantitative validation, "Leisure Sciences", 2, 1979, s. 221-238.
 2. Ervin S., Steinitz C., Landscape visibility computation: necessary, but not sufficient, Environment and Planning B: Planning and Design 2003, Vol. 30, s. 763.
 3. Europejska Konwencja Krajobrazowa, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W-DU20060140098
 4. Foley J.D., Dam van A., Feiner S.K., Hughes J.H., Phillips R.L., Wprowadzenie do grafiki komputerowej, tłumaczenie: Jan Zabrodzki, WNT, Warszawa 1995.
 5. Kraak M.-J., Ormeling F., Kartografia - wizualizacja danych przestrzennych. Tłum. W. Żyszkowska. PWN, Warszawa 1998, s. 131.
 6. Maloy M.A., & Dean D.J., An Accuracy Assessment of Various GIS_Based Viewshed Delineation Techniques, "Photogrammetric Engineering and Remote Sensing", 67(11), (2001), s. 1293-1298.
 7. Niedźwiecka-Filipiak I., Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 8. Ozimek P., Böhm A., Ozimek A., Wańkowicz W., Planowanie przestrzeni o wysokich wartościach krajobrazowych przy użyciu cyfrowych analiz terenu wraz z oceną ekonomiczną, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013.
 9. Ozimek Р., Zastosowanie algorytmów światła lokalnego w wyznaczaniu wykresów widoczności, Politechnika Krakowska 2002 (rozprawa doktorska, promotor: A. Bohm).
 10. Ray С., Representing visibility for sighting problems, PhD Dissertation, Rensselaer Polytechnic Institute, 1994.
 11. Richbourg R.F., Ray C.K., and Campbell L.W., Terrain Analysis from Visibility Metrics, Proceedings of the SPIE Conference, 2486, April 1995, s. 208-219.
 12. Robinson D.G. et al. (eds.), Landscape evaluation - the landscape evaluation research project 1970-1975, University of Manchester, 1976.
 13. Steinitz C., Toward a Sustainable Landscape with High Visual Preference and High Ecological Integrity: the Loop Road in Acadia National Park, U.S.A., "Landscape and Urban Planning", 54(2001), Elsevier.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.7-8.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu