BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kilanowski Leszek (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Meteorologiczne zabezpieczenie działań bojowych lotnictwa
Meteorological Protection of Combat Aviation Operations
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 185-195, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Lotnictwo, Wojsko, Bezpieczeństwo
Aviation, Army, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie zabezpieczenia hydrometeorologicznego jako elementu zabezpieczenia bojowego. Autor zwrócił uwagę na historyczne uwarunkowania wpływu pogody na działania wojsk, jej wpływu na sukces lub klęskę operacji. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę precyzyjnego określania standardowych warunków hydrometeorologicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present hydrometeorological security as part of the security battle. The author draws our attention to the historical roots of the impact of weather on military operations, its impact on the success or failure of the latter. Particular attention was paid to the importance of precise standard hydrometeorological conditions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, WMO Publication, No. 8.
  2. Instrukcja meteorologicznego zabezpieczenia hydrometeorologicznego Sił Zbrojnych RP, Szt. Gen. 1596/2007.
  3. Instrukcja meteorologicznego zabezpieczenia lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IMZL-2014)", SPow. 3/2015.
  4. Załącznik 2 - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym "Przepisy ruchu lotniczego".
  5. Załącznik 3 - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym "Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu