BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danecka Daria (Polska Akademia Nauk we Wrocławiu)
Tytuł
"Stare" parki narodowe w świetle ustawy z 16 kwietnia 2004 roku
"Old" National Parks in the Light of the Act of 16 April 2004
Źródło
Aura, 2016, nr 3, s. 3-5, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Parki narodowe, Ochrona przyrody, Regulacje prawne, Prawo własności
National parks, Nature protection, Legal regulations, Property law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony został pozycji prawnej parków narodowych powstałych przed wejściem w życie ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku. Rozważania pozwoliły na wskazanie rozbieżności, jakie pojawiały się w odniesieniu do parków narodowych w czasie obowiązywania ustaw o ochronie przyrody z 1934, 1949, 1991 oraz 2004 r. Ponadto zwrócono uwagę, iż zgodnie z treścią art. 158 obecnie obowiązującej ustawy o ochronie przyrody, do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe, co prowadzi do wniosku, że w niektórych sytuacjach nadal stosowany będzie stary porządek prawny. Analizowano również prawa własności nieruchomości znajdujących się na obszarze parku narodowego. Wskazane zostały w tekście ograniczenia tego prawa, które dotyczą prawa korzystania z nieruchomości oraz prawa jej zbywania. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on legal problems related to the national parks established before the Act on Nature Conservation had been enacted in 2004. The deliberations provided grounds for defining discrepancies that occurred when the Acts on Nature Conservation of 1934, 1949, 1991, and 2004 were in effect. Additionally, attention is drawn to the fact that, in accordance with Article 158 of the current Act, the cases that had come under investigation before the Act came into force and had not been resolved by a final decision are processed based on previous regulations, which means that previous legal precedents are sometimes applied. The issues of real properties located in the national park are also analysed. The text indicates the limitations in exercising this right and the right to sell the property. The article concludes by presenting the results of the analyses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dane Ministerstwa Ochrony Środowiska: http://www.mos.gov.pl/artykul/2236_parki_narodowe/311_parki_narodowe.html.
 2. Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody, DzU nr 31 poz. 274.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. o utworzeniu Białowieskiego Parku Narodowego, DzU 1947 nr 74 poz. 469, na podstawie art. 9 u.o.p. 1934.
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody, DzU nr 25, poz. 180.
 5. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, DzU 2001 nr 99 poz. 1071 z późn. zm.
 6. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, DzU 2001 nr 3 poz. 21.
 7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU z 2015 r., poz. 1657 z późn. zm.
 8. A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010, s. 251.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 r. w sprawie utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego, DzU nr 86, poz. 399.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych, (DzU Nr 88, poz. 407).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie utworzenia Poleskiego Parku Narodowego, DzU nr 9, poz. 31.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Magurskiego Parku Narodowego, DzU nr 126, poz. 618.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie", DzU Nr 64, poz. 305.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Narwiańskiego Parku Narodowego, DzU nr 77, poz. 368.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Ujście Warty", DzU nr 67, poz. 681.
 16. Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody, DzU nr 31 poz. 274.
 17. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody, DzU nr 25, poz. 180.
 18. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, DzU nr 114, poz. 492.
 19. Wyrok SN z dnia 3 grudnia 2003 r., I CK 345/03, LEX nr 151628.
 20. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997 nr 78 poz. 483.
 21. S. Kalus, Prawne aspekty określenia pionowych granic nieruchomości, Rzeczoznawca Majątkowy 2011, nr 72, s. 12.
 22. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami, DzU z 2015 r. poz. 1774.
 23. T. Woś, Wywłaszczenie nieruchomości i ich zwrot, Warszawa 2007.
 24. W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2008, s. 71.
 25. K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2013, s. 44.
 26. P. Bojarski, Rekompensata za ograniczenia związane z ochroną przyrody [w:] Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, pod red. W. Radeckiego, Wrocław 2006, s. 286-287.
 27. A. Fogel, Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa 2011, s. 149-152.
 28. B. Rakoczy, Gospodarowanie nieruchomościami na obszarze parku narodowego, Państwo i Prawo 2012, nr 9, s. 71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.3.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu