BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borek Kinga (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie)
Tytuł
Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce
Directions of the Development of Biogas Plants in Poland
Źródło
Aura, 2016, nr 7-8, s. 21-23, fot., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Biogaz, Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii
Biogas, Renewable energy, Renewable energy sources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł jest bardziej przyjazne środowisku naturalnemu niż energia pochodząca ze źródeł tradycyjnych. Wykorzystywanie OZE pozwoli Polsce zrealizować wymogi Unii Europejskiej w sprawie zwiększenia udziału energii niekonwencjonalnej w ogólnym bilansie energetycznym. Jedną z metod wytwarzania energii odnawialnej jest produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. W zależności, jaki scenariusz rozwoju sektora biogazu zostanie zrealizowany, takie rezultaty zwiększenia udziału energii odnawialnej będzie można zaobserwować za kilka lub kilkanaście lat. Jednak, aby zrealizować zakładane cele, przedsiębiorca musi borykać się z wieloma barierami, które uniemożliwiają lub hamują budowę i eksploatację biogazowni rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The utilisation of renewable energy is more environmentally friendly than the energy from traditional sources. Thanks to applying renewable energy sources, Poland will comply with EU requirements on the increase of alternative energy in the general energy balance. The production and consumption of agricultural biogas is a method for the generation of renewable energy. Depending on the selected scenario for the development of the biogas sector, the output of the increase in the share of renewable energy will be observed in the next decade or so. However, the entrepreneur must overcome many obstacle that prevent or hamper the construction or operation of biogas plants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. http://landbote.info/wetterauer-erdbeeren/
 2. agriKomp, http://www.agrikomp.de/pl/
 3. Agencja Rynku Rolnego, Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, stan na 25 lutego 2016 r.
 4. Dach J., Pilarczyk K., 2011, Biogazownia w Świdnicy ukończona, Trzoda Chlewna, Wielkopolskie Wyd. Rol., Poznań, 8: 63-64.
 5. Dach J., 2010, Biogazownie: dlaczego tak mało inwestycji?, Trzoda Chlewna, Wielkopolskie Wyd. Rol., Poznań, 3: 58-61.
 6. Głaszczka A., Wardal J.W., Romaniuk W., Domasiewicz T., 2010, Biogazownie rolnicze. W: Technologie energii odnawialnej, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa: 17-19.
 7. Kupczyk A., Gaworski M., Kropiak M., Bylinka M., 2010, Stan obecny, problemy i perspektywy sektora biogazowni rolniczych w Polsce na tle UE, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Wyd. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 10: 41-43.
 8. Osiak J., 2011, Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce do 2020 r., Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Wyd. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Warszawa, 5: 26-28.
 9. Pilarska A., Pilarski K., Myszura M., Boniecki P., 2013, Perspektywy i problemy rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce, Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna, Wyd. PIMR, Poznań, 4: 2-4.
 10. Ruducha S., 2000, Gnojowica - problem nadal otwarty, Odpady i Środowisko, Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress, Warszawa, 3: 58-61.
 11. Węglarzy K., 2010, Agrobiogazownia, oprac. zbiorowe pod red. Węglarzy K. i Podkówki W., Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB, Grodziec Śląski: 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.7-8.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu