BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pikuła Łukasz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, adiunkt)
Tytuł
Metody wykładni prawa stosowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Methods of Interpretation of the Law Used by the Court of Justice of the European Union
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 36, s. 168-185, bibliogr. 20 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo administracyjne, Sprawiedliwość, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Kultura, Korzyści komparatywne
Law, Administrative law, Justice, Judgments of the European Court of Justice, Culture, Comparative benefits
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Trybunał Sprawiedliwości
Abstrakt
Celem publikacji jest ukazanie metod interpretacji prawa stosowanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Autor przedstawił interpretację jako zjawisko kulturowe, metody językowe, historyczne, celowościowe, kontekstowe oraz porównawcze, wskazując przy tym na ich znaczenie w kontekście omawianej problematyki. (abstrakt oryginalny)

The aim of the publication is to present the methods of interpretation of law applied by the Court of Justice of the EU. The author presents an interpretation as a cultural phenomenon, the methods of linguistic, historical, teleological, contextual and comparative indicating the their importance in the context of this issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska-Czermek I., Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 2. Antonów D., Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 3. Barcik L., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011.
 4. Herdegen M., Prawo europejskie, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2006.
 5. Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 6. Kenig-Witkowska M. M. (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Wyd. C. H. Beck 2010.
 7. Kość A., Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005.
 8. Leszczyński L., Zagadnienia teorii i stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004.
 9. Kozłowski A., Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu, Warszawa 2002.
 10. Koszowski M., Dwa modele wykładni prounijnej, [w:] Studia Europejskie nr 3/2012.
 11. Łopatka A., Prawoznawstwo, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa 2006.
 12. Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2007.
 13. Michna E., Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na polski system prawa podatkowego, [w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.),Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 14. Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2007.
 15. Pikuła Ł. J., Ontologiczne uwarunkowania ewolucji prawa pozytywnego. Analiza filozoficzno-prawna, (w:) D. Tyrawa (red.), Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji, Wyd. KUL, Lublin 2013.
 16. Pikuła Ł. J., Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2015.
 17. Pikuła Ł. J., Czas i przestrzeń jako kategorie konstytutywne ze stanowiska współczesnej filozofii prawa, (w:) Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania, Czas i przestrzeń, The Pecularity of Man, 2014.
 18. Pikuła Ł. J., Wykładnia prawa i jej implementacja w prawie administracyjnym, [Rozdz. IV, ss. 79-131], (w:) L. Bielecki, P. Ruczkowski (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 19. Seidler G. L., Groszyk H., Malarczyk J., Pieniążek A., Metody stosowane przy dokonywaniu wykładni prawa, [w:] Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 1999.
 20. Spaemann R., Löw R., Natürliche Ziele. Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens, Stuttgart 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu