BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przyłuska-Schmitt Judyta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Bitcoin - a Multifaceted Issue
Bitcoin - zagadnienie wieloaspektowe
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 36, s. 186-207, tab., rys., bibliogr. 30 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Bitcoin, Waluta, Waluta międzynarodowa, Obrazy cyfrowe, Technologie cyfrowe, Regulacje prawne, Pieniądz elektroniczny, Wirtualna waluta
Bitcoin, Currencies, International currency, Digital images, Digital technologies, Legal regulations, Electronic money, Virtual currency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie na rynku mamy do czynienia z transakcjami zawieranymi w Internecie, z udziałem ok. 500 różnych systemów wirtualnych walut, z których najbardziej popularną jest zdecentralizowany system Bitcoin. Projekty takie, znajdujące się w fazie eksperymentalnej, poddaje się analizie i stopniowemu dostosowaniu do regulacji prawnych, aby ułatwić zawieranie transakcji z wykorzystaniem tego typu walut. Celem artykułu jest przedstawienie zdarzeń mających wpływ na rosnące zainteresowanie wirtualnym pieniądzem poprzez znalezienie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1. Czym są wirtualne waluty, jak się je dzieli i zdefiniuje? 2. Jaki jest obecny charakter Bitcoin? 3. Jakie są szanse i zagrożenia związane z transakcjami przy użyciu Bitcoin? 4. Jaki jest zakres regulacji prawnych dla systemu Bitcoin? 5. Jaki stopień kontroli proponują banki? Główny wniosek dotyczący wirtualnych walut wskazuje, że nowa forma płatności ma szanse się upowszechnić i zyskać znaczenie w codziennych transakcjach handlowych. (abstrakt oryginalny)

Currently, in the market we are dealing with the transactions in the Internet with the participation of approx. 500 different virtual systems of currencies50, of which the most popular is a decentralized Bitcoin system. These projects - which are still in the experimental stage - are analyzed and gradually legal actions are taken in order to control the trading of that money. The aim of the article is to present events affecting the growing interest in virtual money by finding answers to the following research questions: 1. What are virtual currencies, how are they divided and defined? 2. What is the current state of bitcoin? 3. What are the opportunities and threats of trading Bitcoin? 4. What is the scope of regulation for Bitcoin? 5. What degree of control is suggested by banks? Key conclusion on virtual currency show that new form may spread and it has a chance to gain importance in everyday commercial transactions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bradbury, D., (2013) The problem with Bitcoin, Computer Fraud & Security November 2013, issue 11.
 2. Bradbury, D., (2014) Is Bitcoin a Digital Currency or Virtual One? http://www.coindesk.com/bitcoin-digital-currency-virtual-one/.
 3. Brito, J. and Castillo, A. (2013), Bitcoin: A Primer for Policymakers, Policy, vol. 29, no. 4.
 4. Butagira T., (2016) Leaked emails expose Heritage plot to dodge Uganda tax, Panama Papers, How The Elite Hide Their Wealth, ANCIR 2016 https://panamapapers.investigativecenters.org/uganda/.
 5. Cohen, P., Wealth inequality rising fast, Oxfam says, faulting tax havens, Boston Globe, https://www.bostonglobe.com/business/2016/01/18/wealth-inequality-rising-fast-oxfam-says-faulting-tax-havens/yK7ge90muZME6UWTPj25hN/story.html.
 6. CSBS (2014), Policy on Virtual Currency Regulation, Conference of State Bank Supervisors, https://www.csbs.org/regulatory/ep/Documents/CSBS Policy on %State Virtual Currency Regulation -- 16 2014.pdf.
 7. Christin, N., (2012), Traveling the Silk Road: A Measurement Analysis of a Large Anonymous Online Marketplace, Carnegie Mellon CyLab Technical Reports: CMU (updated: 28.10.,2012) http://www.cylab.cmu.edu/files/pdfs/tech_reports/CMUCyLab12018.pdf.
 8. ECB Report (2012), Virtual Currency Schemes, European Central Bank, Eurosystem, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf.
 9. ECB Report (2015), Virtual Currency Schemes - a further analysis, European Central Bank, Eurosystem, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf.
 10. Greenberg, A., (2013), Silk Road Competitor Shuts Down and Another Plans to Go Offline after Claimed $6 Million Theft, Forbes, 1.12. 2013,http://www.forbes.com/sites/ andygreenberg/2013/12/01/silk-road-competitor-shuts-down-and-another-plans-to-go-offline-after-6-million-theft/.
 11. Hill, K., (2013), Bitcoin in China: The Fall-out from Chinese Government Banning Real World Use, FORBES, http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2013/12/06/bitcoin-in-china-the-fall-out-from-chinese-government-banning-real-world-use/.
 12. Kisiel, M.,(2014), Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych na świecie, Kierunki rozwoju, wybrane przykłady [Card-not-present non-cash payment models in the world, Development trends, selected examples], Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, (pdf).
 13. Kondor D., Posfai M,. Csabai I., Vattay G., (2014), Do the Rich Get Richer? An Empirical Analysis of the Bitcoin Transaction Network. Matjaž Perc, University of Maribor, Slovenia.
 14. Leslie D. A., Legal Principles for Combatting Cyberlaundering, Switzerland 2014.
 15. Liberty Reserve: https://de.wikipedia.org/wiki/Liberty_Reserve.
 16. Makortoff K. (2015), Euro, drachma, bitcoin? Greece's currency options, http://www.cnbc.com/2015/07/08/euro-drachma-bitcoin-greeces-currency-options.html.
 17. Masiukiewicz P. (red.) (2009), Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 18. Mitteilungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin Journal, 1/2014.
 19. Oxford Dictionary of English (2014), [online] 3rd edn viewed, www.oxfordreference.com.
 20. Panzica B., (2012), Bitcoins Become Popular Iranian Currency, www.wealthwire.com.
 21. Papapostolou A., (2015), Varoufakis Yanis: Greece Will Adopt the Bitcoin If Eurogroup Does´t Give Us a Deal, http://greece.greekreporter.com/2015/04/01/yanis-varoufakis-greece-will-adopt-the-bitcoin-if-eurogroup-doesnt-give-us-a-deal/.
 22. Przyłuska J., (2014), Kryptograficzna waluta dużych zysków [Cryptograpgic currency of high profit], Gazeta Bankowa no. 1.
 23. Przyłuska J.,(2013), W poszukiwaniu nowych rozwiązań dla systemu finansowego [In search of new solutions for the financial system], Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy no. 128, SGH, Warszawa.
 24. Ramasastry A. (2014), Bitcoin: If you can´t ban it, should you regulate it? The Merits of Legalization, Justia.com (pdf).
 25. Satoshi Nakamoto (2009), Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, (pdf).
 26. Tu K.V., Meredith M.W., (2015), Rethinking virtual currency regulation in the bitcoin age, pdf. Washington Law Review, (Vol. 90:271).
 27. Willy Report (2014), https://willyreport.wordpress.com.
 28. Wolf, B., (2011), Senators Seek Crackdown on Bitcoin Currency, Reuters, http://www.reuters.com/article/2011/06/08/us-financial-bitcoins-idUSTRE7573T320110608.
 29. Act of 19 Aug. 2011 on payment services, (Journal of Laws 2011, No. 100, item 1175).
 30. Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu