BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furman Łukasz (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Kierunki modyfikacji istniejących rozwiązań w systemie poboru podatków
Directions of Modification of Existing Solutions in the Tax System
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 36, s. 250-264, bibliogr. 6 poz
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Podatki, System podatkowy, Modyfikacja
Income tax, Taxes, Tax system, Modification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza ważną tematykę związaną z systemem podatkowym. Obecnie funkcjonujący system w Polsce jest bardzo rozbudowany zarówno pod względem ilości podatków, jak również rozproszenia aparatu skarbowego. Na łamach artykułu podjęto próbę wskazania kierunków zmian treści i konstrukcji systemu poboru, adekwatnego do współczesnych polskich uwarunkowań gospodarczych, który zdaniem autora przyczyniłby się wzrostu i rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The article describes important issues related to the tax system. Currently functioning system in Poland is very complex both in terms of the amount of taxes, as well as the dispersion of tax administration. On the pages of this article were taken the attempts to indicate the direction of changes to the content and design of the intake system, adequate to modern Polish economic conditions, which according to the author contribute to economic growth and development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T. (red.), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
  2. Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
  3. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN 2007.
  4. Raport badawczy z 2005 Stan prawa podatkowego w Polsce, opracowany przez, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
  5. Raport badawczy z 2010 Stan prawa podatkowego w Polsce, opracowany przez, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
  6. Raport Informacja o wynikach kontroli poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, Warszawa, kwiecień 2010 opracowany przez Najwyższą Izbę Kontroli, Departament Budżetu i Finansów, dostępny na stronie internetowej www.nik.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu