BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszak Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Mirski Radosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Substancje pochodzenia naturalnego jako substytut fenolu
Natural Substances as a Substitute of Phenol
Źródło
Aura, 2016, nr 7-8, s. 24-25, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł chemiczny, Polimery, Produkty naturalne
Chemical industry, Polymers, Natural products
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości całkowitej lub częściowej substytucji fenolu związkami przyjaznymi dla środowiska w żywicach fenolowo-formaldehydowych. Dotychczasowe doniesienia literaturowe wykazują, że rozwiązania oparte na białkach roślinnych, głownie sojowym i różnych produktach soi, jak i zwierzęcych mogą stanowić pełnowartościowy substytut, jednocześnie zachowując dobre właściwości wyrobów gotowych wyprodukowanych z ich użyciem. Również potencjał do tego typu zastosowania wykazują polisacharydy naturalne, takie jak m in. skrobia i chitozan. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at the presentation of the complete or partial substitution of phenol with more environmentally friendly phenol-formaldehyde resins, The current references indicate that plant protein solutions, employing mainly soya and soya products, and proteins of animal origin, can be a whole substitute. Moreover, they maintain the beneficial properties of related products. Furthermore, natural polysaccharides, e.g., starch and chitosan have the potential for such applications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. CN103382383 A (2013): Preparation method for water-proof soy-based wood adhesive.
 2. Dyrektywa Rady 98/24/WE z 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/931/EWG).
 3. EN 120 - Tworzywa drzewne - Oznaczanie zawartości formaldehydu - Metoda ekstrakcyjna, zwana metodą perforatora.
 4. EN 482 - Powietrze stanowisk pracy - Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarów czynników chemicznych.
 5. EN 689 - Powietrze stanowisk pracy - Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarów.
 6. EN 717 1 - Płyty drewnopochodne - Oznaczanie emisji formaldehydu. Część 1. Emisja formaldehydu metodą komorową.
 7. EN 717 2 - Płyty drewnopochodne - Oznaczanie emisji formaldehydu. Część 2. Emisja formaldehydu metodą analizy gazowej.
 8. Kelley S.S., Wang X.-M., Myers M.D., Johnson D.K., Scahill J.W. (1997), Use of Biomass Pyrolysis Oils for Preparation of Modified Phenol Formaldehyde Resins. Rozdział [w:] Developments in Thermochemical Biomass Conversion s. 557-572.
 9. Mamatha B.S., Sujatha D., Nath S.K., Pandey C.N. (2011), Soya based phenolic resin for plywood manufacture. Journal of the Indian Academy of Wood Science, December 2011, Volume 8, Issue 2, pp 112-115.
 10. Moubarik A., Allal A., Pizzi A., Charrier F., Charrier B. (2010a), European Journal of Wood Prod. (2010) 68: 427-433.
 11. Moubarik A., Charrier B., Allal A., Charrier F., Pizzi A. (2010b), Development and optimization of a new formaldehyde-free cornstarch and tannin wood adhesive. European Journal of Wood Prod. (2010) 68: 167-177.
 12. Moubarik A., Mansouri H.R., Pizzi A., Charrier F., Allal A., Charrier B. (2013), Corn flour-mimosa tannin-based adhesives without formaldehyde for interior particleboard production. Wood Science and Technology (2013) 47: 675-683.
 13. Moubarik A., Pizzi A., Allal A., Charrier F., Charrier B. (2009), Cornstarch and tannin in phenol-formaldehyde resins for plywood production. Industrial Crops and Products 30(2009): 188-193.
 14. Papadopoulou E., Nakos P., Tsiantzi S., Athanassiadou E. (2008), The Challenge of Bio-Adhesives for the Wood Composite Industries CHIMAR HELLAS S.A. 9th Pacific Rim Bio-based Composites Symposium, Rotorua, N. Zealand.
 15. Riedlingera D.A., Frazier Ch.E. (2008), Morphological Analysis of PF/pMDI Hybrid Wood Adhesives. Journal of Adhesion Science and Technology 22: 1197-1208.
 16. Schwarzkopf M., Huang J., Li K. (2009), Effects of Adhesive Application Methods on Performance of a Soy-based Adhesive in Oriented Strandboard, Journal of American Oil Chemists Society (2009) 86: 1001-1007.
 17. Umemura K., Inoue A., Kawai S. (2003), Development of new natural polymer-based wood adhesives I: dry bond strenght and water resistance of konjac glucomannan, chitosan, and their composites. Journal of Wood Science (2003) 49: 221-226.
 18. Umemura K., Mihara A., Kawai S. (2010), Development of new natural polymer-based wood adhesives III: effects of glucose addition on properties of chitosan. Journal of Wood Science (2010) 56: 387-394.
 19. US6518387 B2 (2003), Soybean-based adhesive resins and composite products utilizing such adhesives.
 20. Wescott J.M., Frihart Ch.R. (2004), Competitive Soybean Flour/ Phenol-Formaldehyde Adhesives for Oriented Strandboard, 38th International Wood Composites Symposium proceedings, Pullman, Wash. Washington State University.
 21. Yang ln., Kuo M., Myers D.J., Pu A. (2006), Comparison of protein-based adhesive resins for wood composites. Journal of Wood Science (2006) 52: 503-508.
 22. Zheng J., Fox S.C., Frazier Ch.E. (2004). Rheological, wood penetration, and fracture performance studies of PF/pMDI hybrid resins, Forest Products Journal. Vol. 54. No. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.7-8.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu