BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska-Weiss Kamila (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Tytuł
Znaczenie działalności polskich biur podróży w Chicago
The Importance of Activity of the Polish Travel Agencies in Chicago
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 66-82, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Biuro podróży, Turystyka międzynarodowa, Polonia
Travel agency, International tourism, Polish community abroad
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chicago
Chicago
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie specyfiki działalności polskich biur podróży w Chicago, któ- re niewątpliwie wpływają na wybierane destynacje turystyczne mieszkańców tego miasta. Autorka pragnie przedstawić dane, które zostały zebrane od 16 z 27 biur podróży działających na terenie objętym badaniem, dzięki przeprowadzonym wywiadom pogłębionym z pracownikami oraz właścicielami biur podróży. Badania prowadzone były w 2014 roku. Dzięki danym z biur podróży przedstawione zostaną destynację najczęściej wybierane przez Polaków, liczba klientów, ilość wydawanych przez nich pieniędzy oraz specyfika funkcjonowania polskich biur podróży w Chicago. Dokonana zostanie dokładna charakterystyka największych i najprężniej działających polskich biur podróży w Chicago takich jak: RekTravel, Saint Bernardd Travel, Alma Travel Agency oraz Exotica Travel. Z badań sondażowych przeprowadzonych przez autorkę wynika, że pomimo rozwoju internetowych biur podróży, znaczna część chicagowskiej Polonii korzysta z tradycyjnych biur podróży, a swoje podróże planuje ze znacznym wyprzedzeniem. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

In the paper the activity of the Polish travel agencies in Chicago that undoubtedly influence the chosen tourist destinations of the inhabitants of this city will be discussed. The author wishes to present that data that has been gathered from 16 out of 27 travel agencies providing the activity within the area subject to research. The research was conducted in the years 2013 and 2014. Thanks to data from the travel agencies the destinations which are most frequently chosen by the Poles, the number of clients, the amount of money spent by them as well as specificity of functioning of the Polish travel agencies in Chicago will be shown. The accurate characterization of the largest and strongest travel agencies in Chicago, such as: RekTravel, Saint Bernardd travel, Alma Travel Agency and Exotica Travel will be provided. Specific forms of organization of travel (particularly to Poland) that are organized by private people and Polish schools will be described. The data related to how long in advance Polish people living in Chicago plan their holiday and which organizational form of the trips they choose most often will also be presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
 2. Alejziak, W. (2000). Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach świata, W: J. Wyrzykowski (red.). Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Belski, A. (2010). Stany Zjednoczone Ameryki, W: Z. Kruczek (red.). Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej, Kraków, Proksenia.
 4. Cook, S., Perry, T., Ward G. (2001). USA część zachodnia, praktyczny przewodnik, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała
 5. Drzewiecki, M. (1998). Pojęcie turystyki wiejskiej, Turyzm 1, s. 21-27
 6. Fiń, A. (2014). Współczesna polska emigracja w Stanach Zjednoczonych: skala, rozmieszczenie przestrzenne, przyczyny wyjazdu, W: Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 2, 105-130.
 7. Kurek, W. (2008). Historia turystyki, W: W. Kurek (red.). Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Liszewski, S. (1995). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica", Łódź, 20
 9. UNWTO, (2013). Tourism Highlights.
 10. Yearbook of Immigration Statistic.
 11. Census 2013 Summary File 4(SF4) - Sample Data PCT1, Ancestry-Polish, U.S. Census Bureau
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu