BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kula Sławomir (Diet Clinic Świat Odżywiania in Olsztyn), Śmiechowska Maria (Gdynia Maritime University, Poland)
Tytuł
The Assessment of Fish Consumption by University Students of Different Academic Profiles
Ocena spożycia ryb przez studentów uczelni o różnych profilach kształcenia
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 2 (21), s. 28-37, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Żywność, Studenci
Food, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ryby to jeden z podstawowych produktów spożywczych, który jest uważany za wartościowe źródło białka. Dlatego niepokój budzi fakt niskiego poziomu spożycia w Polsce ryb i przetworów, wynoszącego ok. 13 kg/osobę. Celem pracy było zdiagnozowanie czynników wpływających na konsumpcję ryb i przetworów rybnych przez młodych, studiujących na różnych kierunkach Polaków, wchodzących w dorosłość. Badania wykazały, że spożycie ryb na poziomie kilka razy w miesiącu deklarowali studenci kierunków medycznych 40%, studenci kierunków ścisłych 17%, a nauk humanistycznych 15%. Studenci preferują spożycie ryb w postaci filetów i konserw. Preferencje kulinarne, wartość zdrowotna oraz cena to czynniki najczęściej brane pod uwagę przy wyborze ryb.(abstrakt oryginalny)

Fish are one of the basic food products which is considered as a valuable source of protein. Therefore, the low consumption rate of fish and processed fish products in Poland, which is about 13 kg per person, is alarming. The purpose of this study was to diagnose the factors influencing the consumption of fish and processed fish products by young Poles studying on different faculties and entering their adult age. The study has shown that 40% of medical students have declared fish consumption several times a month, whereas 17% of technology students and 15% of humanities students have declared the same. Students prefer to eat fish in the form of fillet and canned fish. Culinary preferences, health value and the price have been the most common factors taken into account while choosing a particular fish.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A., Rutkowska J., Białek M., 2014, Charakterystyka i właściwości prozdrowotne wybranych karotenoidów występujących w rybach i skorupiakach, Probl. Hig. Epidem., no. 1(95), pp. 36-40.
 2. Bank BGŻ BNP Paribas, 2015, Zmiany preferencji Polaków w zakresie konsumpcji żywności, http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/bgz-bnp-paribas-o-zmianach-preferencji-polakow-w-konsumpcji-zywnosci,128565.html.
 3. Baran A., Stocka A., 2008, Kierunek studiów jako wyznacznik zachowań zdrowotnych, Przegl. Med. Uniw. Rzesz., no. 4, pp. 326-331.
 4. Bykowski P.J., 2015, Problemy światowego rybołówstwa a certyfikacja wg MSC, Przem. Spoż., no. 8 (69), pp. 34-36.
 5. Charkiewicz W.J., Markiewicz R., Borawska M.H., 2009, Ocena sposobu żywienia studentek dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Bromat. Chem. Toksykol., vol. XLII (3), pp. 699-703.
 6. Drąg-Kozak E., Łuszczek-Trojnar E., Popek W., 2011, Koncentracja metali ciężkich w tkankach i organach pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) w zależności od wieku i sezonu, Ochr. Środ. Zasob. Natur., no. 48, pp. 161-169.
 7. Dymkowska-Malesa M., Walczak Z., Zakrzewski J., 2014, Ocena poziomu spożycia ryb wśród uczniów klas 4-6 szkół podstawowych w Koszalinie, Probl. Hig. Epid., no. 1(95), pp. 182-185.
 8. Failler, P., 2007, Future prospects for fish and fishery products. 4. Fish consumption in the European Union in 2015 and 2030. Part 1. European overview, FAO Fisheries Circular., no. 972/4, Part 1. Rome, FAO.
 9. Grela E.R., Dudek R., 2007, Składniki odżywcze i profil kwasów tłuszczowych mięsa wybranych gatunków ryb morskich i słodkowodnych, Żyw. Człow. Metab., no. 1(34), pp. 561-566.
 10. Grela E.R., Pisarski R.K., Kowalczuk-Vasilev E., Rudnicka A., 2010, Zawartość składników odżywczych, mineralnych i profil kwasów tłuszczowych w mięsie wybranych gatunków ryb w zależności od terminu odłowu, ŻNTJ, no. 4 (71), pp. 63-72.
 11. Kapusta F., 2014, Ryby i ich przetwórstwo w Polsce na początku XXI wieku, Nauki Inż. i Techn., no. 1(12), pp. 59-71.
 12. Kołakowska A., Kołakowski E., 2001, Szczególne właściwości żywieniowe ryb, Przem. Spoż., no. 6(55), pp. 10-12.
 13. McAfee A.J., McSorley E.M., Cuskelly G.J., Moss B.W., Wallace J.M., Bonham M.P., Fearon A.M., 2010, Red meat consumption: An overview of the risks and benefits, Meat Sci., no. 84, pp. 1-13.
 14. Nawrocki T., 2014, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania przetwórstwa rybnego w Polsce, II Międzynarodowy Kongres Morski, Szczecin, Materiały kongresowe.
 15. Romanowska-Tołłoczko A., 2011, Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych, Hyg. Pub. Health, no. 1(46), pp. 89-93.
 16. Staszowska A., Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A., 2013, Wpływ gatunku i środowiska życia ryb na zawartość ołowiu oraz oszacowanie jego pobrania z tkanki mięśniowej, ŻNTJ, no. 6 (91), pp. 60-68.
 17. Stężycka E., Bzdęga J., Pawlikowska K., Sawicki A., 2005, Zawartość rtęci w rybach z Wisły w latach 1988-2002, Prob. Hig. Epidem., no. 1(86), pp. 27-29.
 18. Sygnowska E., Waśkiewicz A., Głuszek J., Kwaśniewska M., Biela U., Kozakiewicz K., Zdrojewski T., Rywik S., 2005, Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ, Kard. Pol., no. 6(63), (suppl. 4), pp. 1-7.
 19. Szczodrowska A., Krysiak W., 2013, Analiza wybranych zwyczajów żywieniowych studentów łódzkich uczelni, Bromat. Chem. Toksykol., vol. XLVI(2) pp. 186-193.
 20. Vieira H.C., Morgado F., Soares A.M., Abreu S.N., 2015, Fish consumption recommendations to conform to current advice in regard to mercury intake, Environ. Sci. Poll. Res., no. 13(22), pp. 9595--9602.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2016.2.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu