BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gambuś Florian (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Gorczyca Olga (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Koncewicz-Baran Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wieczorek Jerzy (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wprowadzenie do tematyki walki ze smogiem w Krakowie
An Introduction to the Subject of Fighting Against Smog in Krakow
Źródło
Aura, 2016, nr 9, s. 3-7, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie powietrza, Emisja zanieczyszczeń, Ochrona powietrza atmosferycznego
Air pollution, Pollution emission, Protection of air
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Dzięki licznym działaniom podjętym w ostatnich kilkudziesięciu latach jakość powietrza w Krakowie uległa znaczącej poprawie, niemniej jednak Kraków wciąż znajduje się w czołówce rankingu najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. Najważniejszy problem nadal stanowią duże zapylenie (PM2,5, PM10) oraz ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu i tlenków azotu w powietrzu. Głównym źródłem tych zanieczyszczeń jest emisja niska, zaś w przypadku tlenków azotu - motoryzacja. Ograniczaniu dyspersji zanieczyszczeń powietrza sprzyja ukształtowanie terenu, warunki mezoklimatyczne, a także zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Poprawa jakości powietrza w Krakowie jest możliwa wyłącznie przy synergicznym działaniu władz rządowych i samorządowych oraz mieszkańców miasta. (abstrakt oryginalny)

Due to numerous actions taken in the last few years, the air quality in Krakow improved considerably, nevertheless Krakow is still at the forefront of the most polluted European cities ranking. The most important problem is still a large dustiness (PM2,5, PM10) and exceedance of the permissible concentration of benzo(a)pyrene and nitrogen oxides in the air. The main source of these pollutants is low emission, and in case of nitrogen oxides - motorization. Landform, mesoclimate and blocked ventilation corridors promote reduction of air pollutant dispersion. Only synergistic action of regional and national government authorithies and the city residents can provide air quality improvement in Krakow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Mosley S. 2014. Environmental History of Air Pollution and Protection. The Basic Environmental History, Volume 4 of the series Environmental History.
  2. Gaffney J.S., Marley N.A., Frederick J.E. 2002. Formation and effects of smog. Environmental and Ecological Chemistry Section, Atmospheric Chemistry, [w:] Sabljic A., ed. Encyclopedia of Life Support Systems. Oxford, UK: EOLSS Publishers.
  3. Booker F.L., Muntifering R., McGrath M., Burkey K.O., Decoteau D., Fiscus E.L., Manning W., Krupa S., Chappelka A., Grantz D.A. 2009. The ozone component of global change. Potential effects on agricultural and horticultural plant yield, product quality and interactions with invasive species. Journal of Integrative Plant Biology 51: 337-351.
  4. Europejska Agencja Środowiska, 2013, Air-Base - Europejska baza jakości powietrza.
  5. WIOŚ Kraków, Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim, 1986-2014.
  6. Phalen R.F., Phalen R.N., 2013. Introduction to Air Pollution Science. A Public Health Perspective. Burlington, Mass: Jones & Bartlett Learning.
  7. Sye W.F., Lin C.L., Yen D.-P., Tsai C.-S. 1988. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Formation from Fuel and Additives Combustion. Journal Chinese Chemical Soc., 35: 1-11.
  8. Europejska Agencja Środowiska, 2013, Kopenhaga Raport nr 5/2015.
  9. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r.
  10. Błażejczyk K. 2013. System wymiany i regeneracji powietrza w Krakowie, [w:] Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków, IGiGP UJ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.9.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu