BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sus Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Mikro- i otwarta strategia. Kontekst ekosystemu
Micro- and open strategy in an ecosystem context
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 79-91, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Ekosystem, Cele strategiczne, Tworzenie wartości
Ecosystem, Strategic goals, Value creation
Abstrakt
Próba wyjaśnienia związków pomiędzy elementami triady: mikrostrategia - otwarta strategia - ekosystem strategiczny jest głównym celem poznawczym niniejszego opracowania. Inspiracją napisania artykułu był przede wszystkim brak prac (analiza bazy Web os Science), które wiązałyby te kategorie w jeden spójny system. Strategia w kontekście mikro została przedstawiona w optyce: indywidualnych aktywności (microactions), mikrodeterminantów (microaspects) oraz mikropodstaw (microfundations). Jako skutek antropomorfizacji podmiotów gospodarczych skutkuje i/lub wiąże się z otwarciem organizacji na pozostałe podmioty, którymi są członkowie jej otoczenia. Tak powstaje otwarta strategia. Całość tych uwarunkowań tworzy nowy ekosystem organizacji, który jest kształtowany przez celowe interakcje nowej, społeczności organizacji, otwartej na kooperacje i konkurencję, które wiążą zaufanie, współpraca i współtworzenie wartości. Niniejsze opracowanie ma charakter teoriopoznawczy, przy tworzeniu którego wykorzystano obserwacje i wnioski z literatury tematu, w oparciu o wnioskowanie indukcyjne.(abstrakt oryginalny)

The main cognitive objective of this study is an attempt to explain the relationship between the elements of the micro-strategy - open strategy - strategic ecosystem triad. The inspiration to write the article was primarily the lack of papers (in the Web of Science database) presenting these categories as elements of a coherent system. Strategy in micro scale is presented through the context of: microactions, microaspects and microfoundations. Anthropomorphisation of business entities results in the opening of the organization to entities which are the members of its surroundings. This is how open strategy begins. All these conditions create a new ecosystem of organizations that is shaped by purposeful interactions of a new community of organizations which are open to cooperation and competition, and are connected by mutual trust, collaboration and co-creation of value. This study is of theoretical character, involves observations and conclusions from the available literature, and bases on inductive inference.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adner R., Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy, "Journal of Management", January 2017, Vol. 43, No. 1.
 2. Appleyard M. M., Chesbrough H. W., The Dynamics of Open Strategy: From Adoption to Reversion, "Long Range Planning" 2016 (article in press).
 3. Baptista J., Wilson A. D., Galliers R. D., Bynghall S., Social media and the emergence of reflexiveness as a new capability for open strategy, "Long Range Planning" 2017 (article in press).
 4. Calabrese A., Costa R., Strategic thinking and business innovation: Abduction as cognitive element of leader's strategizing, "Journal of Engineering and Technology Management" 2015, No. 38.
 5. Chesbrough H. W., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Cambridge, MA 2003.
 6. Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J. (eds.), Open innovation: Researching a new paradigm, Oxford University Press, Oxford 2006.
 7. Czakon W., Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9.
 8. Gegenhuber T., Dobusch L., Making an impression through openness: how open strategy- -making practices change in the evolution of new ventures, "Long Range Planning" 2017 (article in press).
 9. Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne. Sterowane systemami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 10. Hamel G., Strategy as Revolution, "Harvard Business Review", July-August 1996, Vol. 74.
 11. Hautz J., Seidl D., Whittington R., Open strategy: Dimensions, dilemmas, dynamics, "Long Range Planning" 2016.
 12. Jarzabkowski P., Balogun J., Seidl D., Strategizing: The challenges of a practice perspective, "Human Relations" 2007, Vol. 60 (1).
 13. Jarzabkowski P., Shapping strategy as a structuration process, "Academy of Management Journal" 2008, Vol. 51, No. 4.
 14. Johnson G., Melin L., Whittington R., Micro strategy and strategizing: Towards an activity- based view?, "Journal of Management Studies" 2003, Vol. 40 (1).
 15. Luedicke M. K., Husemann K. C., Furnari S., Ladstaetter F., Radically Open Strategizing: How the Premium Cola Collective Takes Open Strategy to the Extreme, "Long Range Planning" 2016 (article in press).
 16. Mack D. Z., Szulanski G., Opening up: how centralization affects participation and inclusion in strategy making, "Long Range Planning" 2017 (article in press).
 17. Markides C. C., Strategic Innovation in Established Companies, "Sloan Management Review" 1998, Vol. 39 (3).
 18. Mars M. M., Bronstein J. L., Lusch R. F., The value of a metaphor: Organizations and ecosystems, "Organizational Dynamics" 2012, No. 41.
 19. Mielcarek P., Ekosystem innowacji w świetle paradygmatu otwartej innowacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 422.
 20. Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2016.
 21. Oh D. D., Phillips F., Park S., Lee E., Innovation ecosystems: A critical examination, "Technovation" 2016, No. 54.
 22. Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 23. Trott P., Hartmann D., Why 'open innovation' is old wine in new bottles, "International Journal Innovation Management" 2009, Vol. 13 (04).
 24. Whittington R., Cailluet L., Yakis-Douglas B., Opening Strategy: Evolution of a Precarious Profession, "British Journal of Management" 2011, Vol. 22.
 25. West J., Sakter A., Vanhaverbeke W., Chesbrough H., Open innovation: The next decade, "Research Policy" 2014, No. 43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu