BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrona Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Symbole religijne na flagach i w herbach państw współczesnego świata
Religious Symbols on Flags and National Coats of Arms of States of Contemporary World
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 98-111, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Symbole państwowe, Flagi państwowe, Religia
State symbols, National flags, Religion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wygląd i podstawowa symbolika flag i herbów państwowych wchodzi w zakres zainteresowania także geografii, zwłaszcza geografii politycznej. Wiele flag i herbów swą kolorystyką i detalami graficznymi odnosi się do religii, gdyż - tak dawniej, jak i obecnie - wierzenia religijne mają duży wpływ na rozwój społeczeństw. Na flagach prawie 70 i w herbach około 80 państw współczesnego świata zostawiły swoje odbicie przede wszystkim wielkie religie światowe - chrześcijaństwo i islam. Symbole religijne na flagach i w herbach: nawiązują do tradycji religijnych danego narodu, symbolicznie informują o podstawowym składzie wyznaniowym mieszkańców, "określają" religię państwową, niekiedy nawołują do tolerancji religijnej. Napisy na flagach oraz dewizy herbowe odwołują się wprost do Boga lub do określonych wartości etyczno-religijnych (abstrakt oryginalny)

The appearance and basic symbolism displayed on flags and national coats of arms of states is an important topic in geography, especially political geography. The colors and graphic details of many national flags and coats of arms refers to religion because - formerly and now - religious beliefs have a strong influence on the development of societies. Symbols of all the great world religions - Christianity and Islam are presented on almost 70 flags and 80 national coats of arms of countries of the modern world. Religious symbols placed on the flags and coats of arms: refer to the religious traditions of a nation, symbolically define the religious residents, "identify" state religion, may be the motto of religious tolerance. The inscriptions on the flags, and the motto of the national coat of arms refer directly to God or to specific ethical and religious values.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barker, B. J. (2006). Przewodnik po flagach świata. Warszawa: Bauer-Weltbild Media.
 2. Brožek, A. (1998). Lexikon vlajek a znaku zemi světa. Praha: Kartografie.
 3. Cirlot, J. E. (2000). Słownik symboli. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 4. Dudziński, P. (1997). Alfabet heraldyczny. Warszawa: Wydawnictwo Diogenes.
 5. Cooper, J. C. (1998). Zwierzęta symboliczne i mityczne. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 6. Encyclopaedia Judaica, vol. 6,11. (1978). Jerusalem: Encyclopaedia Judaica.
 7. Encyklopedia katolicka, t. 1-7, (1993-1997). Lublin: KUL.
 8. Gibson, C., (2010). Jak czytać symbole? Język symboli w różnych kulturach. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
 9. Hesmer, K.H. (1992). Flaggen und Wappen der Welt. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag.
 10. Hubka, J. (2016). Vlajky a znaky Gruzie. Vexilolog, nr 61-62.
 11. Il-su, K. (1973). T'aeguk. The history of the Korean National Flag. The Flag Bulletin, 3.
 12. Ivanov, K.A. (1971). Fłagi gosudarstv mira. Moskva: Izdat. Transport.
 13. Jackowski, A., (1991). Zarys geografii pielgrzymek. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 85.
 14. Mucha, L.; Valašek, S. (1987). Vlajky a znaky zemi světa. Praha: GKP.
 15. Revnivcev, M.V. (1994). Nove znaky. Tadżikistan. Vexilologie, 92, 1796.
 16. Rincen. (1955). Sojombo - emblemat wolności i niepodległości narodu mongolskiego. Przegląd orientalistyczny, 3.
 17. Smith, N. (1996). Flagi świata. Warszawa: Oficyna Panda.
 18. Smith, W. (2001). Flag Lore of All Nations. Brookfield: The Millbrook Press.
 19. Tyloch, W. (1974). Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne Bliskiego Wschodu i judaizmu. W: Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne. Warszawa: Iskry.
 20. Wrona, J. (2002). Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz w herbach państw współczesnego świata. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 21. Znamierowski, A. (1999). The World Encyclopedia of Flags. The definitive guide to international flags, banners, standards and ensigns. London: Lorenz Book.
 22. Znamierowski, A. (2002). Flagi świata. Ilustrowany przewodnik. Warszawa: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media.
 23. Znamierowski, A.; Dudziński, P. (2008). Wielka księga heraldyki. Warszawa: Świat Książki. Czech Vexillological Pages. (2016, 2 czerwca). Pozyskano z: http://www.vexilologie.cz/index2.php?a=000&n=0
 24. Hubka J., Vexilologicke album. (2016, 1 lipca). Pozyskano z: http://www.vexilologie.cz/vexialbu/
 25. Flags of the World. (2016, 15 maj). Pozyskano z :http://www.crwflags.com/fotw/flags/
 26. Religion_in_national_symbols. (2016, 20 maj). Pozyskano z: https://en.wikipedia.org/wiki/
 27. World Flag Database. (2016, 1 maj). Pozyskano z: http://flags.mmcorp.com.asp
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu