BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakon Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych
Network awareness in network strategies
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 93-104, tab., bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Analiza obrazu, Myślenie sieciowe, Relacje międzyludzkie
Image analysis, Network thinking, Interpersonal relations
Abstrakt
Nurt relacyjny w zarządzaniu strategicznym przekroczył etapy rozpoznania zjawiska, a także jego zastosowania do wyjaśniania przewagi strategicznej przedsiębiorstwa. Pojedyncze relacje międzyorganizacyjne oraz sieci mogą przyczyniać się do osiągania celów strategicznych, stają się narzędziem strategii. W artykule zidentyfikowano wyróżnik strategii relacyjnych w postaci poszukiwania źródeł renty ekonomicznej poza granicami przedsiębiorstwa. Rozpoznano trzy odrębne logiki strategii relacyjnych, wynikające ze stosowanych w literaturze ram teoretycznych badań nad relacjami międzyorganizacyjnymi: strukturalną, zasobową oraz tworzenia wartości. Ponadto, wskazano na zmienną interweniującą pomiędzy otoczeniem sieciowym a stosowaniem strategii relacyjnych, tj. postrzeganie otoczenia sieciowego. Sformułowano propozycję, iż warunkiem istnienia obrazów sieci jest świadomość sieciowa stratega.(abstrakt oryginalny)

The relational view in strategic management has developed beyond the phenomenon recognition to explain advantage of firms through their relationships. Dyads and networks may contribute to strategic objectives achievement, and have become instrumental to strategies. This paper identifies a distinctive feature of relational strategies i.e. rent seeking beyond organizational boundaries. Extant literature theoretical frameworks indicate three strategic logics: structural, resource based and value-creation oriented. Furthermore, strategist's perception as an intervening variable between network context and network strategizing has been examined. We propose that network awareness is a condition for developing network pictures, which are associated to network strategies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamsen M. H., Henneberg S. C., Huemer L., Naudé P., Network picturing: An action research study of strategizing in business networks, "Industrial Marketing Management" 2016, No. 59, pp. 107-119.
 2. Baumard P., Le Vide stratégique, CNRS, Paryż 2012.
 3. Bengtsson M., Kock S., Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks, "Journal of Business & Industrial Marketing" 1999, No. 14 (3), pp. 178-194.
 4. Blomqvist K., Levy J., Collaboration capability-a focal concept in knowledge creation and collaborative innovation in networks, "International Journal of Management Concepts and Philosophy" 2006, Vol. 2 (1), pp. 31-48.
 5. Burt R. S., Structural holes: The social structure of competition, Harvard University Press, Boston 1992.
 6. Colquitt J. A., Zapata-Phelan C. P., Trends in theory building and theory testing: A five-decade study of the Academy of Management Journal, "Academy of Management Journal" 2007, Vol. 50 (6), pp. 1281-1303.
 7. Corsaro D., Ramos C., Henneberg S. C., Naudé P., Actor network pictures and networking activities in business networks: An experimental study, "Industrial Marketing Management" 2011, Vol. 40 (6), pp. 919-932.
 8. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 9. Czakon W., Network Strategies Logic, "Problemy Zarządzania" 2016, nr 4 (64), s. 17-31.
 10. Dyer J. H., Singh H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23 (4), pp. 660-679.
 11. Dyer J. H., Hatch N. W., Using supplier networks to learn faster, "MIT Sloan Management Review" 2004, Vol. 45 (3), pp. 57-63.
 12. Gulati R., Nohria N., Zaheer A., Strategic networks, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21 (3), pp. 203-215.
 13. Iansiti M., Levien R., Strategy as ecology, "Harvard Business Review" 2004, Vol. 82 (3), pp. 68-81.
 14. Kawa A., Pierański B., Świadomość sieciowa we współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań, "Przegląd Organizacji" 2015, nr 12, s. 21-27.
 15. Koka B. R., Prescott J. E., Designing alliance networks: the influence of network position, environmental change, and strategy on firm performance, "Strategic Management Journal" 2008, Vol. 29 (6), pp. 639-661.
 16. Laari-Salmela S., Mainela T., Puhakka V., Beyond network pictures: Situational strategizing in network context, "Industrial Marketing Management" 2015, No. 45, pp. 117-127.
 17. Luo Y., A coopetition perspective of MNC - host government relations, "Journal of International Management" 2004, Vol. 10 (4), pp. 431-451.
 18. Mouzas S., Henneberg S., Naudé P., Developing network insight, "Industrial Marketing Management" 2008, Vol. 37 (2), pp. 167-180.
 19. Niemczyk J., Strategia: od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 20. Porac J. F., Thomas H., Baden-Fuller C., Competitive groups as cognitive communities: The case of Scottish knitwear manufacturers, "Journal of Management Studies" 1989, Vol. 26 (4), pp. 397-416.
 21. Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, Romanowska M., Mierzejewska W. (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
 22. Sandberg J., Tsoukas H., Grasping the logic of practice: Theorizing through practical rationality, "Academy of Management Review" 2011, Vol. 36 (2), pp. 338-360.
 23. Stańczyk-Hugiet E., Paradygmat relacji - czy to nowa jakość w zarządzaniu?, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2012, nr 116, s. 163-172.
 24. Walsh J. P., Managerial and organizational cognition: Notes from a trip down memory lane, "Organization Science" 1995, Vol. 6 (3), pp. 280-321.
 25. Zakrzewska-Bielawska A., Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2014, nr 27, s. 9-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu