BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koszek Rafał (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Współczesny pielgrzym na Via de la Plata : próba charakterystyki
The Modern Pilgrim on Via De La Plata : an Attempt to Characterize
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 112-119, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Profil osobowy, Typologia osobowości
Pilgrimage, Personal profile, Personality typologies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Santiago de Compostela
Abstrakt
Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela przeżywa w ostatnich latach renesans. Pątnicy zmierzają do grobu św. Jakuba różnymi szlakami, spośród których jednym z najpopularniejszych jest Via de la Plata. W starożytności wzdłuż wyznaczonej dziś Drogi przebiegał trakt handlowy, łącząc południe z północną zachodnią częścią Półwyspu Iberyjskiego. Współcześnie, szlak rozpoczyna się Sewilli i prowadząc pielgrzymów w kierunku północnym i północno- -zachodnim doprowadza go do celu wędrówki. Autor, w latach 2012 i 2013 pielgrzymując Via de la Plata, przeprowadził ankietę, której celem było zbadanie sylwetki pielgrzymów. Zgromadzane dane zostały uzupełnione ankietą internetową przeprowadzoną w 2015 roku. Wyniki badań pozwoliły na skonstruowanie trzech głównych wniosków. Po pierwsze, istnieje zależność pomiędzy wiekiem pątnika, a motywami, którymi się on kieruje. Wraz z wiekiem wzrasta odsetek pielgrzymów wybierających się na szlak z powodów religijnych. Po drugie, głównym źródłem informacji o Camino dla pielgrzymów pochodzących z Hiszpanii są krewni i znajomi, natomiast zagraniczni pątnicy wiedzę o Drodze św. Jakuba czerpią najczęściej z literatury, internetu oraz od krewnych i znajomych. Po trzecie, najważniejszymi problemami napotkanymi w czasie wędrówki są warunki noclegów, dostępność kościołów i słabe oznakowanie Drogi. (abstrakt oryginalny)

The pilgrimage to Santiago de Compostela is nowadays very popular. Pilgrims can reach the tomb of St. James by different routes. One of the most popular is Via de la Plata. In the ancient times it was a commercial track that connected the south and the north-western part of Iberian Peninsula. Nowadays, it starts in Seville and leads pilgrims to the tomb of St. James the Apostle. The author of this paper, in 2012 and 2013 conducted a questionnaire on this route, trying to collect information about the profile of modern pilgrims. The collected answers were supplemented by an internet questionnaire made in 2015. The survey led to three key findings. Firstly, the younger the pilgrims are, the rarer they walk on Camino de Santiago for the religion purposes. Secondly, the most important sources of information about St. James Way for Spanish are relatives and friends, while for the respondents from other countries these are literature, internet and relatives and friends. Last but not least, the most significant problems for pilgrims on Via de la Plata are: accommodation, access to churches and the signage of the way.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gałuszka, B., Koszek, R. (2013). Walory Turystyczne początkowego odcinka Camino de la Plata (Sewilla-Plasencia), [w:] A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz (red.), 1200 lat Pielgrzymek do Grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Wydawnictwo Czuwajmy, Kraków, 217-230.
  2. Jaworska, A., 2015, Camino de Santiago. Tradycja i współczesność. Wydawnictwo Petrus, Kraków.
  3. Jaworska, A. (2016). Pielgrzym otwarty na Boga? W: Roszak P., Mróz F. (red.), Droga do Composteli- Przeszłość i Teraźniejszość. Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy, 87-95.
  4. Mróz, F. (2016). Youth pilgrimages along pilgrimage routes in Europe. W: Stala J., Porębska A. (red.), World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young People. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 303-318.
  5. Mróz, F. (2016). Znaczenie europejskich szlaków pielgrzymkowych w budowaniu tożsamości Europy - przeszłość i teraźniejszość. W: Hastetter M. C., Ostrowski M. (red.), Pielgrzymi, drogi, święte miejsca. Pilgern, Wege, Heilige Orte. Kraków, Trumau : Wydawnictwo Unum, 185-199.
  6. Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). PILGRIMAGE AND RELIGIOUS TOURISM ON THE WAY OF ST. JAMES - THE FIRST EUROPEAN CULTURAL ROUT. W: Visnyk of the lviv University. Series geography. Issue 43, 366-379.
  7. Murray, M. (2013). Comparative perspectives on the Camino Frances and Via de la Plata pilgrim itineraries. W: A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz (red.), 1200 lat Pielgrzymek do Grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy, 177-193.
  8. Roszak, P. (2013). Droga wiary i kultury na Camino de Santiago. O hermeneutyce wiary i tradycji na Szlaku św. Jakuba. W: A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz (red.), 1200 lat Pielgrzymek do Grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy, 123-137.
  9. www.peregrinossantiago.es/eng/ dostęp: (27.09.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu