BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Piotr (Institute for Structural Research, Warsaw, Poland), Stroński Kamil (Institute for Structural Research, Warsaw, Poland), Keister Roma (Institute for Structural Research, Warsaw, Poland)
Tytuł
Labour Market Segmentation and Pensions in the Polish Defined-Contribution Scheme
Źródło
Problemy Polityki Społecznej, 2016, vol. 33, s. 111-137, rys., tab., aneks, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Segmentacja rynku pracy, Emerytury, System emerytalny
Labour market segmentation, Pensions, Pension schemes
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule wykorzystano kohortowy model systemu emerytalnego do ilościowej analizy wpływu rozpowszechnienia umów cywilnoprawnych na wysokość oczekiwanych emerytur w Polsce. Ponadto, zostały poddane ocenie rozwiązania zwiększające strumień składek płaconych przez pracujących na umowach cywilnoprawnych. W porównaniu do segmentu umów o pracę, oczekiwana emerytura jest niższa w segmencie umów cywilnoprawnych o 17%. Obowiązek odprowadzania składek od umów zlecenia od wysokości minimalnego wynagrodzenia pozwoli na domknięcie ok. 4,4 pp. luki emerytur między segmentami, o ile nie podniesie ryzyka bezrobocia w segmencie umów cywilnoprawnych. Dodatkowe oszczędzanie w trzecim filarze 2% płacy brutto w trakcie pracy na umowy zlecenia obniża lukę między segmentami o mniej niż 1 pp. (abstrakt oryginalny)

The cohort model of the pension scheme is applied to analyse the impact of labour market segmentation on expected retirement benefits in Poland. The effects of policy instruments aimed at increasing the stream of contributions paid by workers with contracts of mandate are evaluated. It has been found that the expected retirement benefit in the segment of contracts of mandate is lower by 17% than in the segment of employment contracts. The obligation to pay contributions on all contracts of mandate from the minimum wage level will enable closing the pension gap by approx. 4.4 pp unless the obligation increases unemployment risk in the segment of contracts of mandate. Additional saving of 2% of the gross wage during spells of work on contract of mandate reduces the gap by less than 1 pp. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arak P., Lewandowski P., Żakowiecki P. (2014). Dual labour market in Poland - proposals for overcoming the deadlock, IBS Policy Paper 01/2014.
  2. Boeri T., Galasso V. (2013). Is social security secure with NDC?. In: Holzmann R., Palmer E., Robalino D., (2013), Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World: Volume 2. Gender, Politics, and Financial Stability, World Bank. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12212.
  3. Boeri T. (2011). Institutional Reforms and Dualism in European Labor Markets. In: O. Ashenfelter, D.E. Card (red.), Handbook of Labor Economics Volume 4B, Amsterdam: North Holland. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169721811024117.
  4. GUS (2014). Yearbook of Labour Statistics, 2012, Warsaw: GUS. Available at: http://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statistical-yearbooks/yearbook-of-labour-statistics-2012,10,2.html.
  5. IBS (2010). Employment in Poland 2008. Work over the life course, Instytut Badań Strukturalnych, Centrum Zasobów Ludzkich. Available at: http://ibs.org.pl/projekty/files/ZWP/Employment_in_Poland_2008_-_Work_over_the_life_course.pdf
  6. Lewandowski P. (2015). Zabezpieczenie emerytalne osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, Forum Debaty Publicznej pt. "Jak zapewnić godziwe dochody na starość - rola dobrowolnych oszczędności emerytalnych" 19 stycznia 2015, mimeo
  7. Palmer E. (2006). What is NDC. In: Holzmann R., Palmer E., (2006). Pension Reforms: Issues and prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes, The World Bank.
  8. Rutecka J. et al., (2014). Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian, Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
  9. Takayama N., Shiraishi K. (2012). Does a Bad Start Lead to a Bad Finish in Japan? (No. 547), Center for Intergenerational Studies, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-1808
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu