BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Franciszek (Pedagogical University of Cracow), Bordun Oresta (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Tytuł
The Origin and Functioning of the Lviv Way of St. James Via Regia and Its Importance in the Development of Pilgrimages and Religious Tourism at the Polish-Ukrainian Border
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 120-138, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka religijna, Pielgrzymowanie
Religious tourism, Pilgrimage
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Droga św. Jakuba, Santiago de Compostela
Camino de Santiago
Abstrakt
Inclusion of the Polish sections of the Way of St. James in the European network of Camino de Santiago gave impetus to marking the Way of St. James within the territory of Ukraine. On the tenth anniversary of the opening of the Polish section of Camino de Santiago, on 10 October 2015 and 11 October 2015 in Shehyni and Medyka at the Polish-Ukrainian border, the first Ukrainian section of Camino de Santiago, the so-called Lviv Way of St. James Via Regia was connected with the Polish section of the St. James's route - The Subcarpathian Way of St. James Via Regia. The objective of the paper is to present the origin and development of the first Ukrainian section of the Way of St. James - the Lviv Way of St. James Via Regia. Authors of the paper have also indicated the possibilities of development of the pilgrimages and religious tourism at the Polish-Ukrainian borderland on the basis of the pilgrimage route to Santiago de Compostela. In the research related to religious tourism in the examined area only Catholic church sanctuaries (Catholic church of the Latin rite and Byzantine-Ukrainian rite) located in the frontier zone at the Polish-Ukrainian borderland were taken into account. From the perspective of functioning of the Route of St. James at the Polish-Ukrainian Borderland for over a year it may be stated that it may become an important and popular section of Camino de Santiago in this part of Europe. Studies conducted confirm that this section of the route is attended by Camino pilgrims seeking silence, solitude and a kind of counterbalance to the increasingly commercialized Camino de Santiago in Spain, especially its final 100-kilometer sections leading to the sanctuary in Santiago de Compostela. The presented thesis constitutes a result of the office and field works that have been conducted by the authors on the European sections of the Way of St. James since 2006. These research works have been focused mainly on the section Camino de Santiago at the Polish-Ukrainian borderland since 2013.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bordun, O., Mróz, F.,(2016). Możliwości współpracy transgranicznej w zakresie pielgrzymowania i turystyki religijnej na przykładzie Drogi św. Jakuba Via Regia na Pograniczu Polsko-Ukraińskim, [in:] Roszak P., Mróz F. (edit), Droga do Composteli - przeszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo "Czuwajmy", Kraków, p. 139-151.
 2. Bordun, O., (2014). Programme for Marking Out the Ukrainian Section of the European Pilgrimage Route of St. James from Lviv, [in:] A. Jackowski, F. Mróz (edit.), Saints and the Blessed on the Way of St. James - On the 800th Anniversary of the Pilgrimage of St. Francis of Assisi to Santiago de Compostela, Kraków, pp. 268-273.
 3. Bordun, J.M. Hołub, (2015). Cult of St. James the Apostle in Lviv - State of Research and Works to Extend the Way of St. James Via Regia in Ukraine [in:] P. Roszak, F. Mróz (edit.), The Way of St. James in Poland - Past, Present and Future. On the 10th Anniversary of Opening the First Polish Section of Camino de Santiago, Wydawnictwo "Czuwajmy", Kraków, pp. 386-388.
 4. Hołub, J. M., (2014). Religious Tourism on the Example of the Way of St. James the Greater, Medyka - Santiago de Compostela. Prospects for Extending the Way of St. James. Shehyni - Lviv - Kiev, М. П. Мальська (red.), "Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід", Львів, pp. 11-22.
 5. Hołub, J. M., Mróz, Ł., (2013). The Way of St. James Via Regia. Podkarpackie Province - Pilgrim and Tourist Guide, Wyd. Stowarzyszenie "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce", Jarosław, p. 8; O.
 6. Kukiz, T., (2001). Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Śląskiem), volume I, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Warszawa 2000; B. Skowron-Charif, Losy wizerunków maryjnych z terenów wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, "Peregrinus Cracoviensis", 12 (2001), p. 189-198.
 7. Mróz, F., Mróz, F., (2013). Pilgrimage and religious tourism on the Way of St. James - the first European Cultural Route, [in:] D. Dnistriansky (edit.), Visnyk of the Lviv University, Series Geography, Issue 43, part 2, Lviv, pp. 366-378.
 8. Mróz, Ł., (2015). The Way of St. James Via Regia. Genesis and Development (with a Particular Focus on Its Section in the Podkarpackie Province), Peregrinus Cracoviensis, issue 22, pp. 73-90;
 9. Mróz, F., Mróz, Ł., (2013). 5000 km of Polish sections of the Way of St. James. Still the beginning of the road?... [in:] A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz (edit.), 1200 years of pilgrimages to the tomb of St. James in Santiago de Compostela, Wydawnictwo "Czuwajmy", Kraków, p. 283.
 10. Mróz F., (2016). Sanktuaria Kościoła Rzymskokatolickiego w przestrzeni sakralnej Polski, [in:] Latosińska J., Mokras-Grabowska J. (edit.), Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, p. 183-205.
 11. Бордун, O., Шуманська, Ю., (2015). Сучасний стан і перспективи розвитку в Україні євро-пейського паломницького шляху Святого Якова, [in:]. Я. Б. Олійник (edit.), Географія та туризм: - Вип. 28., Київ - 2014, С. 131-140; О. Бордун, Я. М. Голуб, Стратегія та умови долучення України до Європейського паломницького шляху святого Якова, [in:]. І. В. Саух, Конкуреноспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи, Житомир - 2015, С. 10-12; О. Бордун, Економічні можливості відрод-ження культурного шляху Європи - «Віа Регіа» на території України, "Економіка. Управління. Інновації. Випуск" № 1 (13), Житомир - 2015.
 12. Ірина Химка. Паломницький шлях святого Якова / «Наш край», №50, 1.07.2016 р, с.
 13. Ірина Химка. Паломницький шлях святого Якова / «Наш край», №60, 5.08.2016 р.
 14. www.oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2015.pdf [obtained 28.10.2016].
 15. www.oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2005.pdf [obtained 28.10.2016].
 16. www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/555/1;www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091030859
 17. www.isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id=WDU20091030858 [obtained 25.10.2016]
 18. www.egospodarka.pl/107811,Strefa-przygraniczna-w-Polsce-2013-podmioty-gospodarcze, 1,39,1.html [obtained 25.10.2019]
 19. www.rkc.in.ua/index.php?l=p&m=k&f=ozlvja&p=lvjakrjk [obtained on 26.10.2016].
 20. www.viaregia.lnu.edu.ua/node/22 [obtained on 27.10. 2016]
 21. www.facebook.com/Viaregia.Ukraine/ [obtained 28.10.2016]
 22. www.viaregia.podkarpacie.eu/?q=node&page=1 [obtained on 18 July 2016];
 23. www.geography.lnu.edu.ua/ [obtained on 18 July 2016]
 24. www.campus-stellae.org/cpolonia.html#regia / [obtained on 18 July 2016]
 25. www.oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2004.pdf [obtained on 25.10.2016].
 26. www.oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2015.pdf [obtained on 25.10.2016].
 27. www.idziemy.pl/kosciol/ukraina-nowe-lacinskie-sanktuarium-maryjne/ [obtained on 25.10.2016].
 28. www.rkc.lviv.ua/category_1.php?cat_1=10〈=3 [obtained on 25.10.2016].
 29. www.diecezja.rzeszow.pl/2016/06/pieszo-lwowa-milosierdzie [obtained 30.10.2016].
 30. www.viaregia.podkarpacie.eu/?q=content/dwa-narody-jedna-droga [obtained on 17 July 2016]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu