BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rymsza Marek (Uniwersytet Warszawski), Karwacki Arkadiusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Standardy jakości usług reintegracyjnych w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładach aktywności zawodowej : założenia i rezultaty badań empirycznych prowadzonych w latach 2009-2013
Quality Standards of Reintegration Services in Social Integration Centres, Social Integration Clubs and Vocational Training Centres : Assumptions and Results of Research Conducted in 2009-2013
Źródło
Problemy Polityki Społecznej, 2016, vol. 35, s. 147-161, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Praca socjalna, Jakość usług, Integracja społeczna, Wyniki badań
Social work, Quality of services, Social integration, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł otwiera omówienie specyfiki polskich rozwiązań w zakresie activation services. W jego dalszej części autorzy omawiają założenia metodologiczne oraz wyniki badania monitoringowego zrealizowanego na potrzeby wypracowania standardów jakości usług aktywizacyjnych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej oraz Zakładach Aktywności Zawodowej. W artykule przedstawiono 18 standardów ogólnych, to znaczy dotyczących trzech wskazanych w tytule instytucji. (abstrakt oryginalny)

The article discusses specificity of solutions within the sphere of activation services in Poland. The assumptions and findings of monitoring research on social integration centres, social integration clubs and vocational training centres are presented. The result of the research was the elaboration of 18 presented in the article general quality standards of reintegration services, applicable to the mentioned institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berkel R. van, Valkenburg B. (red.) (2007). Making it Personal. Individualising activation services in the EU. Bristol: Policy Press.
 2. Berkel R. van (2012). Aktywizacja w Holandii w kontekście polityki społecznej oraz zarządzania i organizacji frontowej pracy socjalnej. Studium przypadku. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 3. Grewiński M., Rymsza M. (red.) (2012). Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 4. Karwacki A. (2009). Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej w świetle badań. Toruń: Fundacja Instytut Spraw Publicznych [maszynopis niepublikowany].
 5. Karwacki A. (2010a). Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 6. Karwacki A. (2010b). Centra integracji społecznej w świetle badań - problemy i wyzwania badawcze. Trzeci Sektor, nr 21, s. 15-25.
 7. Karwacki A. (2012). Usługi aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej w ofercie centrów integracji społecznej oraz wymiary rehabilitacji w zakładach aktywności zawodowej. Raport ze zrealizowanych badań terenowych. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych [maszynopis].
 8. Karwacki A., Rymsza M. (2012). Zatrudnienie socjalne w czasach kryzysu: jaka przyszłość aktywizacji zawodowej i społecznej prowadzonej przez podmioty trzeciego sektora? Trzeci Sektor, nr 27, s. 38-48.
 9. Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M. (2014). Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 10. Kaźmierczak T. (2005). Centra integracji społecznej jako pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu? Refleksje wokół Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Trzeci Sektor, nr 2.
 11. Kaźmierczak T. (2001). Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej. W: M. Rymsza (red.), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 12. Kaźmierczak T., Rymsza M. (2017). Activation Work within the Social Welfare System. The Case of Poland. W: R. van Berkel, D. Caswell, P. Kupka, F. Larsen (red.), Frontline Delivery of Welfare-to-Work Policies in Europe, London: Routledge [publikacja w druku].
 13. Lødemel I., Trickey H. (red.) (2000). An Offer You can't Refuse. Workfare in the International Perspective. Bristol: The Policy Press.
 14. Mead L. (1997). From Welfare to Work. Lessons from America. W: A. Deacon (red.), From Welfare to Work. Lessons from America "Choice in Welfare", nr 39. London: The IEA Health and Welfare Unit.
 15. Piątek K. (2012). Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej. Toruń: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 16. Rymsza M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 17. Rymsza M., Karwacki A. (2013). Standardy jakości usług jako narzędzia zarządzania procesami świadczenia usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładach aktywności zawodowej. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-1808
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu