BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wkład ekonomii heterodoksyjnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego
Heterodox Economics Contribution to the Concept of Sustainable Development
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 3(81), s. 3-19, bibliogr. s. 18-19
Słowa kluczowe
Ekonomia, Rozwój zrównoważony, Polityka klimatyczna
Economics, Sustainable development, Climate policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu wyjaśniono istotę trwałości jako podstawowego warunku zachowania kapitału naturalnego i jej znaczenie dla kategorii rozwoju zrównoważonego. W pracy opisano także, jak trwałość oraz rozwój zrównoważony są postrzegane i definiowane w ważniejszych dyscyplinach nauk ekonomicznych, a w szczególności w kierunkach heterodoksyjnych. W końcowej części podjęto problematykę związaną z promocją rozwoju zrównoważonego opartego na trwałości klimatycznej, ujętego w strategii "Europa 2020" i w pakiecie 2.0. (abstrakt oryginalny)

The first at all, the paper explains the meaning of the term sustainability as a basic condition for keeping of natural capital assets for next generations and its impact on the sustainable development character. The second, it has been showed how sustainability and sustainable development are understood in the mainstream and heterodox economics. And, the third, the work shows the contemporary problems for implementation of sustainable development based on climate sustainability according to strategy Europe 2020 and the latest package 2.0. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayres R., 1998, Eco-thermodynamics, "Ecological Economics", 26.
 2. Collados C., Duane T., 1999, Natural Capital and Quality of Life, "Ecological Economics", 30.
 3. Costanza R., 2001, Visions, Values, Valuation, and the Need for an Ecological Economics, "Bioscience", 51, no. 6.
 4. Daly H., 2002, Sustainable Development, "Invited address, World Bank", April 30, Washington, DC.
 5. Farber S., Costanza R., Wilson M., 2002, Economic and Ecological Concepts for Valuing Ecosystem Services, "Ecological Economics", 41.
 6. Górka K., 2010, Kwestie terminologiczne w ewolucji polityki ekologicznej, [w:] Rozwój polityki ekologicznej w Polsce i UE, J. Famielec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 7. Hediger W., 1999, Reconciling "Weak" and "Strong"' Sustainability, "International Journal of Social Economics", 26, no. 7-9.
 8. Jeżowski P., 2007, Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [w:] Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, P. Jeżowski (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 9. Jeżowski P., 2012, Rozwój zrównoważony a zielony kapitaizm, [w:] Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia ewolucji formacji, J. Osiński (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 10. Lambrecht M., Thierstein A., 1998, Nachhaltige Entwicklung und Raumordnung, "Raumforschung und Raumordnung", no. 2-3.
 11. Marechal K., 2009, An Evolutionary Perspective on the Economics of Energy Consumption, "Journal of Economic Issues", 43, no. 1.
 12. Mulder P., van der Bergh J., 2001, Evolutionary Economics Theories of Sustainable Development, "Growth and Change", 32, no. 1.
 13. Pearce D., Atkinson G., 1998, The Concept of Sustainable Development, "Swiss Journal of Economics and Statistics", 134, no. 3.
 14. Rennings K., Wiggering H., 1997, Steps toward Indicators of Sustainable Development, "Ecological Economics", 28, no. 1.
 15. Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Zysk, Poznań.
 16. Unia Energetyczna posłuży do promocji polityki klimatycznej, "Biznes Alert", 15.05.2015.
 17. Wackernagel H., Rees W., 1997, Perceptual and Structural Barriers to Investing in Natural Capital, "Ecological Economics", 20, no. 1.
 18. Żylicz T., 2004, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.03.81.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu