BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madrak-Grochowska Małgorzata (Nicolaus Copernicus University, Poland)
Tytuł
The Information Infrastructure of Knowledge-Based Economies in the Years 1995-2010
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2016, t. 15, nr 4, s. 503-513, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Economics and Law
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Infrastruktura informacyjna, Technologia informacyjna, Metody taksonomiczne
Knowledge-based economy, Information infrastructure, Information Technology (IT), Taxonomic methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Aim: The objective of this article is to make a brief presentation of the information infrastructure as one of the four pillars of the knowledge-based economy (KBE). It also attempts to construct (based on taxonomic methods and applying seven diagnostic variables) a synthetic measure for assessing the degree of the development of information infrastructures in 29 KBEs in the time period 1995-2010. Motivation: The work structure is subordinated to the so defined objective and comprises the introduction, overview, measurement and analysis of the level of the development of information infrastructure in KBEs, and a brief summary. Results: The results of the research obtained by the author allowed the creation of four rankings of the level of the development of information infrastructure in the 29 analysed KBEs and led to the formulation of the conclusion that in the time period 1995-2010 the average level of the development of information infrastructure in the 29 economies grew steadily (with the highest values noted in highly developed KBEs), and the range of variability decreased significantly. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak, A.P. (2009). Państwo w realiach "nowej gospodarki". Podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wie-ku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 2. Brzozowska, K., & Łatuszyńska, M. (2006). Infrastruktura informacyjna jako element infrastruktury publicznej (próba systematyzacji). In K. Włodarczyk-Śpiewak (Ed.), Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. Cleaver, K. (2003). Wstępna strategia tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w krajach przystępujących do Unii Europejskiej. In A. Kukliński (Ed.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Warszawa: Rewasz.
 4. Ducatel, K., Burgelman, J.C., Howells, J., Bohlin, E., & Ottitsch, M. (1999). Information and Communication Technologies and the Information Society Panel Report. Retrieved 30.12.2016 from http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur18730en.pdf.
 5. Hellwig, Z. (1981). Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. In W. Welfe (Ed.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną. Warszawa: PWE.
 6. Karlik, M. (2007). Społeczeństwo informacyjne w globalnej przestrzeni. In E. Okoń-Horodyńska (Ed.), Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 7. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: PWN.
 8. Lubacz, J. (2001). Rozwój infrastruktury informacyjnej, In W. Cellary (Ed.), Raport o Rozwoju Społecznym - Pol-ska 2001. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: UNDP.
 9. Madrak-Grochowska, M. (2010). Filary polskiej gospodarki opartej na wiedzy. In A.P. Balcerzak, & E. Rogalska (Eds.), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy. To-ruń: Wydawnictwo UMK.
 10. Madrak-Grochowska, M. (2013). Konkurencyjność gospodarek opartych na wiedzy. Propozycja pomiaru. Eko-nomia i Prawo, 12(3). doi:10.12775/EiP.2013.027.
 11. Nowak, J.S. (2005). Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje. In G. Bliźniuk, & J.S. Nowak (Eds.), Społeczeństwo informacyjne 2005. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Górnośląski.
 12. Płowiec, U. (2005). Kierunki działań przyjęte w Strategii Lizbońskiej. In E. Okoń-Horodyńska, & K. Piech (Eds.), Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje. Warszawa: PTE.
 13. World Bank. (2015a). Database. Retrieved 18.05.2015 from http://web.worldbank.org.
 14. World Bank. (2015b). Knowledge Assessment Methodology. Retrieved 18.05.2015 from http://web.worldbank.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2016.034
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu