BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kołtonowska Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Metody i narzędzia rozwiązywania problemów komunikacji w relacji IT-biznes w projektach informatycznych
Methods and Tools of Solving Communication Problems in Relation IT-business in IT Projects
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 3 (41), s. 28-40, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Rozwiązywanie problemów, Tworzenie oprogramowania
Communication, Solving problems, Software development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie metod i narzędzi rozwiązywania problemów pojawiających się w komunikacji na styku relacji IT-biznes w procesie wytwórczym oprogramowania. W tekście wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z badanym problemem, takie jak metoda, narzędzie i technika, zaprezentowano też problemy i przyczyny, które wskazywali uczestnicy procesu wytwórczego oprogramowania w trakcie badań prowadzonych przez autorki podczas ich uczestnictwa w projektach informatycznych. Zidentyfikowane problemy skłoniły autorki do głębszej analizy przyczyn i do poszukiwania metod, technik i narzędzi ich rozwiązywania. Niniejszy artykuł jest kontynuacją publikacji o tytule Identyfikacja problemów komunikacji w relacji IT-biznes w projektach informatycznych. Spojrzenie z perspektywy uczestnika procesu wytwórczego zamieszczonej w poprzednim numerze Informatyki Ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify methods and tools which help to solve problems in communication between IT and business in software development process. The first part contains the descriptions of the basic concepts such as method, tool and technique. The second one presents problems and causes pointed by the participants of both fields IT and business. The identified issues prompted the authors to analyze the causes and search for available methods, tools and techniques to solve them. This article is a continuation of the publication entitled Identification of communication problems in relation IT-business based on IT projects. A viewpoint of the participant in the software development process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adzic G., 2015, Specyfikacja na przykładach. Poznaj zwinne metody pracy i dostarczaj właściwe oprogramowanie, Helion, Gliwice.
 2. Bartyzel M., 2015, Oprogramowanie szyte na miarę, Helion, Gliwice.
 3. Chomiak-Orsa I., 2015, Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Chomiak-Orsa I., Kołtonowska A., 2016, Identyfikacja problemów komunikacji w relacji IT-biznes w projektach informatycznych. Spojrzenie z perspektywy uczestnika procesu wytwórczego, Informatyka Ekonomiczna, nr 2(40).
 5. Davies R., Sedley L., 2009, Agile Coaching, The Pragmatic Bookshelf, North Carolina.
 6. Deloitte, Globalne badanie CIO 2013, 2014, 2015, http://www2.deloitte.com/pl/pl.html (6.01.2017).
 7. Evans E., 2003, Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software, Addison-Wesley Professional, Westford.
 8. Frączkowski K., 2003, Zarządzanie projektem informatycznym. Projekt w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesów i niepowodzeń projektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 9. Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A., 2006, Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Gajewski A., 2007, Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
 11. Hamrol A., Mantura W., 2002, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 12. Hamrol A., Mantura W., 2005, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.
 13. Jaszkiewicz A., 1997, Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice.
 14. Leffingwell D., Widrig D., 2000, Inżynieria oprogramowania. Zarządzanie wymaganiami, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 15. Mazur A., Gołaś H., 2010, Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 16. PMI, 2008, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Fourth Edition.
 17. Smith S., 2004, Techniki pokonywania problemów, Helion, Gliwice.
 18. Wawak S., 2011, Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia, Helion, Gliwice.
 19. Weske M., 2012, Business Process Management. Concepts, Languages, Architectures, Springer, New York.
 20. Wiegers K., Beatty J., 2014, Specyfikacja oprogramowania. Inżynieria wymagań. Wydanie III, Helion, Gliwice.
 21. Wolniak R., Skotnicka B., 2007, Metody i narzędzia zarządzania jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 22. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., 2005, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2016.3.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu