BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska-Cendrowska Olga (Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Gajlewicz-Korab Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Sprawozdanie z 299. posiedzenia Komisji Prasoznawczej PAN "Reforma radiofonii i telewizji publicznej w świetle aktualnego ustawodawstwa polskiego", Kraków, 12 kwietnia 2017
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 2 (69), s. 161-162
Media Studies
Słowa kluczowe
Radiofonia, Telewizja
Radio broadcasting, Television
Uwagi
frag.tekstu
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
K wietniowe posiedzenie Komisji Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Krakowie - otworzył prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski. Przewodniczący przywitał badaczy mediów reprezentujących ośrodki naukowe niemal z całej Polski oraz studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Następnie głos zabrała dr hab. prof. UJPII Izabela Dobosz. Głównym tematem jej wystąpienia była reforma radiofonii i telewizji wprowadzona na mocy tzw. "małej ustawy medialnej". Referentka nawiązywała także do wcześniejszych projektów zmian w obowiązującej ustawie oraz nieustannie pojawiających się nowych pomysłów modyfi kacji w polskim ustawodawstwie regulującym funkcjonowanie mediów. Ta problematyka budzi duże zainteresowanie środowiska prasoznawczego, ponieważ wprowadzone zmiany, zdaniem badaczy mediów, są kontrowersyjne i w wielu kwestiach dla nich niezrozumiałe.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu