BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kośmicki Eugeniusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Pieńkowski Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
W poszukiwaniu nowej koncepcji ochrony przyrody : idea renaturalizacji
In Search of a New Concept of Nature Protection : the Idea of Restoration
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 3(81), s. 35-44, bibliogr. s. 43-44
Słowa kluczowe
Ochrona przyrody, Rozwój zrównoważony
Nature protection, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ochrona przyrody ma ważne znaczenie we wszystkich dyskusjach o stanie przyrody i występujących obecnie problemach i konfliktach ekologicznych. Współcześnie jej elementem jest szeroko rozumiana koncepcja renaturalizacji odnosząca się nie tylko do odtwarzania stanów natury, ale również do ochrony procesów przyrodniczych. Ekologia renaturalizacji ma charakter transdyscyplinarny i uwzględnia zarówno specyfikę systemów przyrodniczych, jak i uwarunkowania społeczno-gospodarcze ich rozwoju. Renaturalizacja powinna być także komponentem procesu zrównoważonego gospodarowania i dyskusji nad możliwościami substytucji kapitału naturalnego kapitałem antropogenicznym czy problematyką wyceny świadczeń ekosystemów. (abstrakt oryginalny)

Nature protection is important in all discussions about the state of nature and the currently existing ecological problems and conflicts. The widely nowadays-understood concept of restoration is an element of it; and it is related not only to the states of nature, but also to the protection of natural processes. Restoration ecology is a trans-disciplinary and includes not only the specificity of natural systems, but also the socioeconomic determinants of their development. Restoration should also be a part of the process of sustainable economics; and discussions on the substitution possibilities of natural capital asset by anthropogenic ones as well as the issue ofevaluation of ecosystem services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Binswanger H., 2010, Vorwärts zur Mässigung. Perspektiven einer nachhaltigen Wirtschaft, Murmann, Hamburg.
 2. Crutzen P. J., 2001, Das Raumschiff Erde hat keinen Notausgang, Fischer, Frankfurt am Main.
 3. Döhler F., Grünig M., Langsdorf S., 2014, Ökostadt - Vision und Wirklichkeit, [w:] ReNaturierung Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Michelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E.U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 4. Encyklpedia Powszechna PWN, 1976, t. 4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 5. Fink P., Riecken U., 2014, Biotopverbund und über Grenzen hinweg!, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, H. von Leitschuh, G. Michelsen, U. E. Simonis, J. Sommer, E. U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 6. Goetel W., 1971, Racjonalna gospodarka zasobami przyrody, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 7. Härdtke W. G. von Oheimb, 2014, Pflege von Heidelandschaften, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang, mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Michelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E.U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 8. Kant R., 2014, Raubbau an Wäldern, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H.Leitschuh, G. Michelsen, U. E. Simonis, J. Sommer, E. U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 9. Kośmicki E., 2009, Podstawowe problemy ekologizacji rolnictwa. Próba eksplikacji głównych zagadnień, [w:] Rozwój zrównoważony ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, B. Fiedor, R. Jończy (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Müller M., K. Niebert, 2014, Die Ökologie als Anker politischer Entscheidungen, [w:] ReNaturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Mischelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E.U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 11. Naturkapital Deutschland - TEEB DE, 2012, Der Wert der Natur für Wirtschaft und Gesellschaft, Bundesamt für Naturschutz, Bonn.
 12. Piechocki R., Finck P., Natho S., Riecken U., Jesell B., 2014, Renaturieng-zum Naturschutz der Zukunft, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Mischelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E. U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 13. Pohl M., Neuberger A., Kristof K., 2014, Renatunerung - eine Aufgabe der Umweltpolitik, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Michelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E. U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 14. Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa, 2009, S. Zerbe, G. Wiegleb (Hrsg.), Universitätsverlag, Berlin.
 15. Schmuck P., 2015, Die Kraft der Vision. Plädoyer für eine neue Denk - und Lebens kultur,, Oekom, München.
 16. Succow M., Jeschke L., 2014, Mehr Wildnis wagen, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Michelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E.U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 17. TEEB, 2010, Die ökonomische Bedeutung der Natur in Entscheidungsprozęsse integrieren. Ansatz, Schlussfolgerungungen und Empfehlungen von TEEB. Eine Synthese, Bundesamt für Naturschutz, Bonn.
 18. Trommer G., 2012, Schön wild. Warum wir unsere Kinder Wildnis brauchen, Oekom, München.
 19. Trommer G., 2014, Wilde Dinge-Gewissheit ohne Stuhl und Lehne, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Michelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E.U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 20. Wackernagel M., Beyers B., 2010, Der Ecological Footprint. Die Welt neu vermessen, Europäische Verlagsanstalt, Hamburg.
 21. Wackernagel M., 2014, Der Grundkonflikt - der "ökologische Fussabdruck", [w:] Renaturierung. Geselbchaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Michelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E.U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.03.81.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu