BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Kamil (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie), Sawczuk Damian (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Zarządzanie rynkiem nieruchomości a preferencje mieszkaniowe studentów i absolwentów UPH w Siedlcach
Management of the Real Estate Market and Housing Preferences of Students and Graduates of UPH in Siedlce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (40), 2017, nr 113, s. 187-193, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Mieszkania, Studenci, Preferencje
Real estate market, Dwellings, Students, Preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie preferencji mieszkaniowych studentów i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Część teoretyczna artykułu zawiera informacje dotyczące wybranych zachowań na rynku nieruchomości. Kolejna część, badawcza, prezentuje wyniki przeprowadzonej wśród studentów i absolwentów siedleckiej uczelni ankiety. Głównym zadaniem artykułu jest ocena dostosowania siedleckiego rynku nieruchomości do potrzeb studentów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this publication is to learn the preferences of residential Students and Graduates of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The theoretical part of article contains information about behaviors on real estate market. Next, the research part presents the results of surveys and conducted among students and alumni Siedlce University. The main purpose of the article is rating of adjusting Siedlecki real estate market to needs of the students.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Głuszak M., Preferencje nabywców mieszkań i ich uwarunkowania na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 703.
  2. http://warszawa.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_mazowieckie/portrety_mi ast/miasto_siedlce.pdf (dostęp: 03.01.2017).
  3. http://wasza-uczelnia.pl/uniwersytet-przyrodniczo-humanistyczny-w-siedlcach (dostęp: 02.01.2017).
  4. http://www.kalkulator.pl/kredyt-hipoteczny (dostęp: 02.01.2017).
  5. Skotarczak T., Nowak M.J., Preferencje mieszkaniowe kandydatów na studia oraz studentów pierwszego roku Akademii Rolniczej w Szczecinie, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica" 2010, nr 58.
  6. Wilkocka M., Mieszkanie w analizach socjologicznych, [w:] Miejsca, mieszkania, dzielnice. Szczecin i wybrane miejscowości województwa zachodniopomorskiego w badaniach młodych socjologów, M. Kowalewski (red.), Zapol, Szczecin, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1417
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu