BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maj Aleksandra (Przemysł Węglowy, Bytom)
Tytuł
Narzędzia wspomagające kontrolę menedżerską w przedsiębiorstwie
Managerial Control Tools to Assist in the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 345-353, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Cele strategiczne, Planowanie w przedsiębiorstwie, Narzędzia controllingu, Strategiczna Karta Wyników, Controlling
Enterprise management, Strategic goals, Enterprise planning, Controlling tools, Balanced Scorecard (BSC), Controlling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia narzędzia wspomagające kontrolę menedżerską oraz planowanie finansowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na narzędzie planowania i kontroli w postaci strategicznej karty wyników, benchmarkingu oraz analizy SWOT. Wykorzystując badania literaturowe oraz własne doświadczenia praktyczne, związane z budową planów krótkoi długoterminowych, w prezentowanym artykule szczególną uwagę zwrócono na fakt, że wdrożenie ww. narzędzi jest procesem długotrwałym, wymagającym zaangażowania wszystkich służb w przedsiębiorstwie. Następnie konieczne jest opracowanie strategii działania z wyszczególnieniem celów organizacji i wyborem odpowiednich mierników efektywności. Podkreślając wagę narzędzi kontrolingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zwrócono również uwagę na zaangażowanie i zmotywowanie pracowników, którzy odczuwając wspólne wyzwanie, stają się odpowiedzialni za los swojego przedsiębiorstwa. Podkreślono, że właśnie to, a nie cele ani mierniki są najważniejszą, integralną częścią każdej opracowanej w indywidualny sposób koncepcji strategicznej karty wyników.(abstrakt oryginalny)

The author of the article tried to introduce tools to help control managerial and financial planning, with particular emphasis on planning and control tool in the form of the Balanced Scorecard, benchmarking and SWOT analysis. Using the research literature and their own practical experience with the construction of short and long term plans in the present article drew attention to the fact that the implementation tools is a long process that requires the involvement of all departments in the company, then it is necessary to develop a strategy detailing the objectives of the organization and the selection of appropriate measures of effectiveness.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
  2. Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
  3. Hilmar J. Vollmuth: Controlling, Planowanie, Kontrola, Kierowanie. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007.
  4. Sierpińska M.: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Vizja Press & it, Warszawa 2006.
  5. Kiziukiewicz T.: Praca zbiorowa: Rachunkowość zarządcza. "Ekspert" Wydawnictwo i doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów s.c., Wrocław 2012.
  6. Robert S. Kaplan, David P. Norton.: Strategiczna karta wyników. PWN, Warszawa 2007.
  7. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Difin sp. z o.o, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu