BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schmidt Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Postawa pracowników naukowo-dydaktycznych wobec obowiązków i ról zawodowych a zarządzanie kadrą akademicką na uczelni ekonomicznej
The Attitude of Academic Staff towards their Duties and Professional Roles and Management of the Poznań University of Economics and Business' Employees
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 3, s. 7-26, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie szkolnictwem, Postawy pracowników, Obowiązki pracownicze, Pracownicy naukowi, Pracownicy wiedzy, Kadry, Dział personalny, Zasoby ludzkie
Higher education, Education management, Employee conducts, Employee obligations, Academic staff, Knowledge workers, Department of human resources, Human resources department, Human resources
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I23, L32, M50
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Abstrakt
Celem poniższego artykułu była analiza charakteru obowiązków kadry akademickiej uczelni ekonomicznej, a także postaw i oczekiwań pracowników wobec nich. Jest to szczególnie interesujące w kontekście osiągnięć pracowników w poszczególnych obszarach, a także stymulowania ich rozwoju w procesie zarządzania ludźmi na uczelni. Uzyskane wyniki analizy starano się odnieść do rozwiązań w zakresie zarządzania ludźmi stosowanych na uczelni i rozpatrzyć je w kategoriach dopasowania do zgłaszanych potrzeb i problemów. Wyniki te opracowano na podstawie badań prowadzonych przez Katedrę Edukacji i Rozwoju Kadr UEP. Badania prowadzone były wśród kadry akademickiej uczelni, łącznie wzięło w nich udział 235 osób. Badania zrealizowano w roku akademickim 2013/2014. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the nature of the duties of academic staff in the Poznań University of Economics and Business, as well as the attitudes and expectations of employees towards them. This is interesting particularly in the context of the achievements of employees in specific areas, but also for stimulating their development in the process of managing people. The results of the analysis refer to the solutions applied to managing people at the university and to deal with them in terms of adaptation to the needs and problems reported. The results below are based on research conducted by the Department of Education and Human Resources Development of Poznań University of Economics and Business. The research was conducted among university academic staff (a total of 235 respondents). The research was carried out in the academic year 2013/2014. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blackmore, P., Blackwell R. 2006, Strategic Leadership in Academic Development, Studies in Higher Education, vol. 31, no. 3, s. 373-387.
 2. Building the Academic Team: A Report on the Contribution of Academic-Related Staff to the Delivery of Higher Education, 2001, Association of University Teachers, London.
 3. Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie. Wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji, zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 r., 2015, http:// ekspercibolonscy.org.pl/ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/ files/1999_PL_Bologna_Declaration.pdf [dostęp: 9.02.2015].
 4. Dubosc, F., Kelo, M., 2012, Human Resource Management in Public Higher Education in the Tempus Partner Countries, A Tempus Study, iss. 10, EACEA, Brussels.
 5. Dunkin, R., 2005, The HR Challenge: Some More Thoughts, OECD Conference on Trends in the Management of Human Resources, Paris, 25-26 August 2005.
 6. Gordon, G., Whitchurch, C., 2007, Managing Human Resources in Higher Education: The Implications of a Diversifying Workforce, Higher Education Management and Policy, vol. 19, no. 2, s. 135-155.
 7. Harman, G., 2003, Australian Academics and Prospective Academics: Adjustments to a More Commercial Environment, Higher Education Management and Policy, vol. 15, no. 3, s. 105-122.
 8. Henkel, M., 2002, Academic Identity in Transformation? The Case of the United Kingdom, Higher Education Management and Policy, vol. 14, no. 3, s. 137-145.
 9. Hirsch, W.Z., Weber, L.E. (eds.), 2001, Governance in Higher Education. The University in a State of Flux, Economica, London-Paris-Geneve.
 10. Houston, D., Meyer, L.H., Paewai, S., 2006, Academic Staff Workloads and Job Satisfaction: Expectations and Values in Academe, Journal of Higher Education Policy and Management, vol. 28, no. 1, s. 17-30.
 11. Knight, P., 2005, The Contribution of University Human Resource Departments to the Professional Formation of University Teachers, OECD Conference on Trends in the Management of Human Resources, Paris, 25-26 August 2005.
 12. Kogan, M., Moses, I., El Khawas, E., 1994, Staffing Higher Education, Jessica Kingsley, London.
 13. Lourdes Machado-Taylor, M. de, Soares, V.M., Ferreira, J.B., Gouveia Rocha, O.M., 2011, What Factors of Satisfaction and Motivation Are Affecting the Development of the Academic Career in Portuguese Higher Education Institutions? Revista de Administração Pública, vol. 45, no. 1, s. 33-44.
 14. Modele zarządzania uczelniami w Polsce. Raport końcowy, 2011, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Kraków.
 15. Shattock, M., 2000, The Academic Profession in Britain: A Study on the Failure and Adapt to Change, w: Altbach, P. (ed.), The Changing Academic Workplace: Comparative Perspectives, Boston College, s. 61-85.
 16. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 1198.
 17. Verhaegen, P. 2005, Academic Talent: Quo Vadis? Recruitment and Retention of Faculty in European Business Schools, Journal of Management Development, vol. 24, no. 9, s. 807-818.
 18. Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie. Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka, 2009, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.3.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu