BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batko Kornelia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Możliwości wykorzystania systemów analitycznych w usprawnianiu opieki zdrowotnej
The Possibility of Using Analytical Systems in Order to Improve the Healthcare
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 316, s. 18-28, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Placówki służby zdrowia, Systemy Business Intelligence, Big Data
Health care, Medical facilities, Business Intelligence systems, Big Data
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D81, I19, L86, O33
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi jedynie zarys wykorzystania systemów analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów Business Intelligence, w celu wspierania procesu decyzyjnego w organizacjach opieki zdrowotnej. W artykule omówiono istotę systemów analitycznych oraz ich potencjalne zastosowania w sektorze opieki zdrowotnej. Zaprezentowano również wyzwania, jakie stoją przed wdrażaniem tychże rozwiązań, bariery oraz potencjalne korzyści. W celu opisu problemu, rozpatrywanego w opracowaniu, wykorzystano metody: kwerendy bibliograficznej, analizy i syntezy oraz case study.(abstrakt oryginalny)

The article is only an outline of using Analytical systems, especially Business Intelligence, for supporting decision making process in healthcare organizations. The paper discusses the essence of Healthcare Intelligence solutions and its potential applications. Also challenges of implementation, limitations and benefits were presented in the paper. In order to diagnose the problem, the bibliographic query, analysis, synthesis and case study methods were used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartuś K. (2015), Koncepcja wykorzystania systemów Competitive Intelligence w działalności organizacji [w:] W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (red.), Informatyka 2 przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 153-163.
 2. Batko K. (2014), Informatyka dla organizacji ochrony zdrowia [w:] C.M. Olszak (red.), Informatyka dla biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 274-316.
 3. Batko K. (2016), Możliwości wykorzystania Big Data w ochronie zdrowia, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 42, s. 267-282.
 4. Bratnicki M., Olszak C.M., Kisielnicki J. (2014), Zarys koncepcji komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej [w:] "Informatyka Ekonomiczna" nr 1(31), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 5. Brooks P., El-Gayar O., Sarnikar S. (2013), Towards a Business Intelligence Maturity Model for Healthcare, Proceedings of 46th Hawaii International Conference on System Sciences.
 6. Burke J. (2013), Health Analytics. Gaining the Insight to Transform Health Care, John Wiley & sons, New Jersey.
 7. Cheek K. (2014), An Overview of Analytics in Healthcare Payers [in]: D. McNeill (eds.), Analytics in Healthcare and the Life Sciences, Strategies, Implementation Methods, and Best Practices, International Institute for Analytics Publishing as Pearson, New Jersey.
 8. Chen H., Chiang R.H., Storey V.C. (2012), Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, "MIS Quarterly", Vol. 36, No. 4, s. 1165-1188.
 9. Davenport T. (2014), Jak zarządzać danymi w firmie: Analityka 3.0, "Harvard Business Review Polska", nr 135, s. 37-47.
 10. Davenport T., Harris J., Morison R. (2010), Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results. Harvard Business Press, Boston.
 11. Davenport T., Miller J. (2014), An Overview of Analytics in Healthcare Providers [in:] D. McNeill (eds.), Analytics in Healthcare and the Life Sciences, Strategies, Implementation Methods and Best Practices, International Institute for Analytics Publishing as Pearson, New Jersey.
 12. Davenport T., Testa M. (2014), An Overview of Provider, Payer, and Life Sciences Analitycs [in]: D. McNeill (eds.), Analytics in Healthcare and the Life Sciences, Strategies, Implementation Methods, and Best Practices, International Institute for Analytics Publishing as Pearson, New Jersey.
 13. Groves P., Kayyali B., Knott D., Van Kuiken S. (2013), The Big Data Revolution in US Health Care: Accelerating Value and Innovation, McKinsey & Company Insights and Publications, s. 6-7, http://www.pmjournal.gr/wp-content/uploads/2013/04/ The_big_data_revolution_in_healthcare.pdf (dostęp: 10.10.2013).
 14. Kosyk K., Arnold R. (2012), The Need for Greater Healthcare Business Intelligence, http://sandhill.com/article/the-need-for-greater-healthcare-business-intelligence/ (dostęp: 20.06.2016).
 15. Muryjas P. (2014), Business Intelligence w zarządzaniu współczesnymi zakładami opieki zdrowotnej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, s. 273-290.
 16. Olszak C. (2004), Systemy Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Systemy wspomagania organizacji SWO'2004, Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s. 339-346.
 17. Olszak C.M. (2014), Business Intelligence and Analytics in Organization [in:] M. Mach- -Król, C.M. Olszak, T. Pełech-Plichowski (eds.), Advanced in ICT for Business, Industry and Public Sector, Studies in Computational Intelligence, Springer, s. 89-109.
 18. Olszak C.M. (2012), Organizacja oparta na Business Intelligence, "Studia Ekonomiczne", nr 100, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 9-29.
 19. Olszak C.M. (2013), The Business Intelligence-Based Organization - New Chances and Possibilities [in:] V. Ribiere, L. Worasinchai (ed.), Bangkok University, Published by Academic Conferences and Publishing International Limited Reading UK 44- 118-972-4148, s. 241-249.
 20. Olszak C., Batko K. (2012a), Business Intelligence Systems - New Chances and Possibilities for Healthcare Organizations, "Informatyka Ekonomiczna", nr 3(25), s. 123-138.
 21. Olszak C., Batko K. (2012b), The Use of Business Intelligence Systems in Healthcare Organizations in Poland, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, s. 997-1004, http://ieeexplore.ieee.org/ (dostęp: 20.09.2015).
 22. Raghupathi W., Raghupathi V. (2013), Big Data Analytics in Healthcare: Promise and Potential, "Health Information Science and Systems", Vol. 2(3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu