BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sławecki Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Dwoje we mnie: eksploracja i opis struktury tożsamości profesjonalnej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Two of me: an Exploration and Description of Poznań University of Economics and Business Academic Teachers' Professional Identity Structure
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 3, s. 27-46, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Słowa kluczowe
Tożsamość, Tożsamość przedsiębiorstwa, Nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Dydaktyka, Nauczyciele, Kształcenie nauczycieli
Identity, Enterprise identity, Teaching, Higher education, Teaching, Teachers, Education of teachers
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A12, A22
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony refleksji nad tożsamością profesjonalną nauczycieli akademickich. Jego celem była eksploracja i scharakteryzowanie struktury tej tożsamości, poprzez odwołanie się do jej trzech podstawowych wymiarów: merytorycznego, dydaktycznego i pedagogicznego. Tekst ma przede wszystkim charakter empiryczny - skupia się na analizie i interpretacji materiału badawczego, zebranego za pomocą kwestionariusza ankiety wśród pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W celu opisania struktury tożsamości profesjonalnej wykorzystano metody analizy statystycznej, w tym m.in. analizę czynnikową i skupień. Ważnym wkładem autora jest wskazanie i opis wzajemnych powiązań pomiędzy rolą zawodową naukowca, dydaktyka i pedagoga. (abstrakt oryginalny)

The article is dedicated to a reflection on the professional identity of academic teachers. Its aim is to explore and characterize the structure of this identity by referring to its three basic dimensions: substantive, didactic and pedagogical. The text is primarily empirical; it focuses on the analysis and interpretation of empirical material collected with questionnaires among employees of the Poznań University of Economics and Business. In order to detect the structure of professional identity a few statistical analysis methods were used, including a factor and cluster analysis. An important contribution of the author is the identification and description of the interrelationships among three professional roles of academic teachers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beech, N., 2008, On the Nature of Dialogic Identity Work, Organization, vol. 15, iss. 1, s. 51-74.
 2. Beech, N., Gilmore, C., Hibbert, P., Ybema, S., 2016, Identity-in-the-Work and Musicians' Struggles: The Production of Self-questioning Identity Work, Work, Employment & Society, vol. 30, iss. 3, s. 506-522.
 3. Beijaard, D., Verloop, N., Vermunt, J.D., 2000, Teachers' Perceptions of Professional Identity: An Exploratory Study from a Personal Knowledge Perspective, Teaching and Teacher Education, vol. 16, no. 7, s. 749-764.
 4. Brown, A.D., 2015, Identities and Identity Work in Organizations, International Journal of Management Reviews, vol. 17, iss. 1, s. 20-40.
 5. Clarke, C.A., Knights, D., 2015, Careering through Academia: Securing Identities or Engaging Ethical Subjectivities?, Human Relations, vol. 68, iss. 12, s. 1865-1888.
 6. Gołębniak, B.D., Zamorska, Z., 2014, Nowy profesjonalizm nauczycieli: podejścia - praktyka - przestrzeń rozwoju, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław.
 7. Ibarra, H., 1999, Provisional Selves: Experimenting with Image and Identity in Professional Adaptation, Administrative Science Quarterly, vol. 44, iss. 4, s. 764-791.
 8. Knights, D., Clarke, C.A., 2014, It's a Bittersweet Symphony, This Life: Fragile Academic Selves and Insecure Identities at Work, Organization Studies, vol. 35, iss. 3, s. 335-357.
 9. Kwiatkowska, H., 2005, Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 10. Learmonth, M., Humphreys, M., 2012, Autoethnography and Academic Identity: Glimpsing Business School Doppelgängers, Organization, vol. 19, iss. 1, s. 99-117.
 11. Ylijoki, O.H., 2005, Academic Nostalgia: A Narrative Approach to Academic Work, Human Relations, vol. 58, iss. 5, s. 555-576.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.3.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu